Рецензия на «А. С. Пушкин Я Bас любил» (Красимир Тенев)

Браво, Красимире!

Най скъпоценно е това, че се запазени и ритъма, и размера. И Пушкин тук - той не се загуби в Вашите редове.
http://www.stihi.ru/2014/03/18/8225 - тук, под превода на Красимир Георгиев (също много добър) има и украински преводи от различни преводачи.

Бъдете щастливи!

С уважение
Люба Цай

Любовь Цай   08.04.2015 23:22     Заявить о нарушении
Благодаря, Люба! Имате ценна колекция от украински преводи!

Красимир Тенев   12.04.2015 03:02   Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Красимир Тенев
Перейти к списку рецензий, написанных автором Любовь Цай
Перейти к списку рецензий по разделу поэтические переводы за 08.04.2015