V .

!


, -,

(" ")


.

!

V
( " ")
.


VI
" :
"
http://www.stihi.ru/2012/04/24/3446


( )2012

" : "
-

VI
on-line .


( ,
,
)

30 2012 . :
opmaltseva@mail.ruVII
" :
"
http://www.stihi.ru/2012/05/13/940
-----------------------------------------------------

" "
http://www.stihi.ru/2012/05/20/4002

" "
http://www.stihi.ru/2012/05/20/4319

:


=============================
http://www.stihi.ru/avtor/alexeygorobets

-

http://www.stihi.ru/2008/08/08/3027

      


,
,
.

-
. .
,
.

, ,
,

, ,
,


,


,
(
) :
.

, ,


,

,
,

,

,

,
.

, , ...
! !


- .

.


, -, , , . . , "", .


, .

.

, .


V

" :

"


-
============

    Ϩ . .
=========================
http://www.stihi.ru/avtor/golubkov44

1. :
" :
) .
) , .
)       
    .
) , .
) .

2. :
   " ." http://www.stihi.ru/2011/11/16/6905
   ( .)

3. V :
   " ."  http://www.stihi.ru/2012/05/05/4096
   ( .)

=========  ==============  =================================

==  ====  =========


()..

:  :

, , ,

, , ,

, , ,

, , , ,

, , , ,

, .

71 !!!

, , -

: " !" - " !" ;

" " - " " ; " ." - "  ";

" ." - "٨ Ĩ !" " ." -"

."

======  ==========  ==========  =========== =====  ===============  ===========

:" "
=====  =========  ==============

1
===========
:

1.
====  ======  ===========:   - ߫: Ż - Ż

 http://www.stihi.ru/2012/04/06/3200.

  : -

===========  ==================  =================== 
2. ()
=====  =========  ==========  : ջ -

http://www.stihi.ru/2012/04/16/8197

===========  ==============  ============  =================

3.
======  ====  ==========: λ - λ

http://www.stihi.ru/2012/03/22/8667

:

. () -

- . .

http://www.stihi.ru/2012/03/23/2983

: ,

- " - "
    
http://www.stihi.ru/2012/02/16/5926

==============  ==================  ======================

4.
====  ========  =======

:

: " "
                http://www.stihi.ru/2012/02/03/6237
 
-    http://www.stihi.ru/2012/01/26/448
               
  - ...

http://www.stihi.ru/2012/01/27/9527
=====================  =============================  =============================

5. \    \
==========  ===============  ================

: - \ ٨ Ĩ !
                http://www.stihi.ru/2012/04/04/1974
- \ http://www.stihi.ru/2011/12/07/9570
===============  ===============  ==========  =================

6.\   \
=======  =============  =========  ==========


: - \ ...
                -\      
                http://www.stihi.ru/avtor/golubkov44
==============  ================  ================  =============================

7.
===  ===========  ========
http://www.stihi.ru/avtor/golubkov44: , - , . ;

                - ۻ;

                - ;

                - ;

                - ܻ

: I ( ) - I ;

                - Ȼ

: - ۻ

=============  ==========  ========== =============  =================

8.
====  ====  ==========: , . -
                - , .

                http://www.stihi.ru/2011/12/08/9873

============  =============  ===========  ============== ====================

9.
=====  ========  ===============


: Ż - Ż

    http://www.stihi.ru/2011/05/06/3578

============  ==================  =====================
10.
=======  ======  =============
:

: һ - ܻ
http://www.stihi.ru/2012/03/31/11019

  : - -
                http://www.stihi.ru/2011/10/08/4349

                ū  -

                http://www.stihi.ru/2012/02/16/1019

============  =======================  ==========================  ============      

11.\.    \
===========  ==========  =========  ===================


: -  \

                http://www.stihi.ru/2012/03/31/11304
               

                -\

                http://www.stihi.ru/2011/12/10/637
=================  ==========================  ==============================

12.
===  ========  ==============


  :   http://www.stihi.ru/2011/09/11/8187 -

                -   http://www.stihi.ru/2012/03/07/9018


  : - - 
                http://www.stihi.ru/2012/03/25/548

================  ====================  ======================

13.
====  ==== ====================


: -
-
http://www.stihi.ru/2012/05/02/7161
==============  =============  =====================  =============================

14.\. ; \
========  ===========  =============================


: -

-\.   http://www.stihi.ru/2012/02/13/6822

-\.  i i i http://www.stihi.ru/2012/02/12/3990
         
============  ==========  =========  =============  =======================

15. ()
=======  ====  ==================


: - http://www.stihi.ru/2012/04/17/8416

                л - л http://www.stihi.ru/2012/04/17/7866 ;
==============  ================  =================   ===============================

16.
====  ===== ==================


: - http://www.stihi.ru/2012/01/12/11211

===============  ================   ==================  =====================
17.\  ; \
==========  ====================  ======================


: ! -
- \ ! (+) http://www.stihi.ru/2012/04/05/592

-\   
=========   ===============   ===========  =========== =====================
18.
========  ===== ===============


: -

                http://www.stihi.ru/2012/04/20/2231
               
==========  =================  =============  ==========  ===============

19. \.
======= ========= ==============


    \.
   =========  ======  ============


: ... -

\ " " http://www.stihi.ru/2012/03/18/8175

\ http://www.stihi.ru/2012/04/09/7698

=========  ==============  ==============  =============  ========

20. \ ; \
===========  ========================  ============: . -

\ ! ;   \ ߻

==============  ============  =============== ==================

21.
======== === ============

 

  : - Ȼ
               
http://www.stihi.ru/2012/04/06/10546

- Ż  ()
   http://www.stihi.ru/2012/03/25/7253

!    -  , !
   http://www.stihi.ru/2012/04/03/7762

===========  ================  ================

22.
========= ===== ============


: - 

                http://www.stihi.ru/2012/02/21/12115 
=============   ===================   ==============   ===================  =====
23.\. \.: - -

- \ Ѹ

- \     (+ )
                http://www.stihi.ru/2012/04/05/11703
================  ============  =====================  ================ ====

24.
==== ======= ============


: - Ż

             http://www.stihi.ru/2012/02/26/8798   
=========  =================  =============  =======================

2
== = =======
:

1.
====  ===== ===============


: - ۻ

                http://www.stihi.ru/2012/04/05/11759

*   *   *:   http://www.stihi.ru/2012/04/05/11472


===============  =====================  ==========================  ============

2.  
==== === ================
http://www.stihi.ru/avtor/golubkov44: λ - λ;

                - ͔;

                һ - ʻ ;

                - -

  : λ - Ļ

: - - ߔ

:   -  ߻

: .     -
                -  . ;

                - -. ,
                , ( )

=============================  =========================  =============================

3.\ \
=========== ============== ==================


:   -

                -\ Ȼ
                http://www.stihi.ru/avtor/golubkov44

                - \  , ܻ

: - \ λ
                http://www.stihi.ru/avtor/golubkov44

                \   http://www.stihi.ru/2012/01/11/11256

==============  ===================  =========================================

4.  
======  ====== =============


:

========  ===========  ==========  =============

5. \.  ; \.:\ - \. "
                http://www.stihi.ru/2012/04/04/7305

       - \. -      http://www.stihi.ru/2012/05/04/4679
==========  =============  =================  ====================== ============

6.
======== === ========


:   - λ
 
                http://www.stihi.ru/2012/01/29/7135
=========  =================   ====================   ============

7.
=====  ======  ==============


: -
                http://www.stihi.ru/2012/01/10/11173

==============  =============  ===============  ==================

8.
====== ========== =============


: -;
               
:   - - 
                http://www.stihi.ru/2012/03/03/2696

: -
                9.
==== ==== ======


:   -
                http://www.stihi.ru/2012/02/16/7134

ϸ : -
                -  :
                http://www.stihi.ru/2012/03/16/1363


=============  =====================  ==================  ==================
3
===========               
:

1.
======= ====== =============: - Ż
                http://www.stihi.ru/2012/04/05/11524

=============   ===============   ==================   ===========   =============

2.
====  ===== ============: -

                http://www.stihi.ru/2012/01/15/4524               
================  ============  ================  =================  =============
3.
====  =========== =========


: -
=======   ===========   ================  ========= ==============

4/
=== ===== =========:   - - ʻ
               
                http://www.stihi.ru/2012/05/04/4516

  : - - ջ http://www.stihi.ru/2012/05/04/
               
                  - \ Ѩ λ
               
                http://www.stihi.ru/2012/05/05/1848

: -
               - http://www.stihi.ru/2012/05/04/4692


, -5:

7 http://www.stihi.ru/2012/05/21/1914
===========================================
8. :

: , - - , . ; - ۻ;
- ; - ; - ܻ http://www.stihi.ru/2012/05/21/1759

: I ( ) - I http://www.stihi.ru/2012/05/21/1706

; - Ȼ http://www.stihi.ru/2012/05/21/1727

: - ۻ http://www.stihi.ru/2012/05/21/1782
==============================================
20. \ : . - ߻ http://www.stihi.ru/2012/05/21/1971
=============================================
23. \ : - - Ѹ http://www.stihi.ru/2012/05/21/2004
===============================================
2. :

: λ - λ; - ͔; һ - ʻ ; - -
- http://www.stihi.ru/2012/05/21/2063

: λ - Ļ http://www.stihi.ru/2012/05/21/2114

: - ߔ http://www.stihi.ru/2012/05/21/2190

: - ߻ http://www.stihi.ru/2012/05/21/2151

: . - . ; - -. , , ( ) http://www.stihi.ru/2012/05/21/2277
==============================================
3.\

: - Ȼ http://www.stihi.ru/2012/05/21/2705

: - \ λ http://www.stihi.ru/2012/05/21/2482

  21.05.2012 10:24    
+
!!! !

-   21.05.2012 08:57  
! , ?.. , - . , !

  21.05.2012 10:57  
, . ...
...
, , ...

-2   21.05.2012 16:13  
, ?.. (*_*) - ...

  21.05.2012 17:17  
, . " " (.), ? ,...

  29.05.2012 11:26  
+
        -