Рецензия на «Николай Гумилев Канцона» (Лала Сычева)

(Текст на армянском языке)
***

ԿԱՆՑՈՆԱ

***
Աստծու տաճարը ամպերն էն,
Բայց հողն ել է ,Նրան ապաստան:
Ծաղկած լորենին անտառում,
Թռչուններն էն երգում լորենում:

Ինչպես լավ լուռ Քո ,գարունը
Քայլում է ուրախ դաշտերով,
Գարնանը երազի թևերով,
Հրեշտակները գալիսեն մեզ մոտ:

Եթե դա այդպես է Աստվածս
Եթե ես արդար էմ երգում,
Տուր ինձ նշան ,տուր ինձ Աստված,
Որ ճիշտ էմ կամքը հասկանում:

Նրա դեմը Որ տխուր է հիմա,
Դարձիր դու ինչպես Գաղտնի Լույս,
Ամեն ինչին որ նա ցանկանա,
Տուր նրան պատասխանը փայլուն :

ՈՒրախ թռչունների երգերից,
Հրեշտակի խողովակներից,
Թրթիռն սիրած թարթիչների,
և Ժպիտն է ավելի ցանկալի:

Лала Сычева   14.01.2016 18:15     Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Лала Сычева
Перейти к списку рецензий, написанных автором Лала Сычева
Перейти к списку рецензий по разделу за 29.07.2014