Рецензия на «Николай Гумилев Однообразные мелькают» (Лала Сычева)

(Текст на армянском языке)
***

Շատ միալար էն անց կենում
***
Շատ միալար էն անց կենում
Նույն ձեվի ցավով օրերն իմ
Ոնց որ թափվում էին վարդերը
և սոխակները մահանում:

Բայց նա ել ինձ նման տխուր է
Հրաման տվել իրեն սիրել,
և նրա ատլասե մաշկի տակ
Թունավոր արյուն է լցվել:

և եթե աշխարհում ապրում էմ,
Միայն միակ երազանքով:
Մենք միասին կույր երեխա էնք,
Գնանք լեռնագագաթներով ,

Այնտեղ որտեղ միայն այծերնեն,
Մեծ սպիտակ ամպի աշխարհում,
Որոնել թոռոմած վարդերը
Լսել մահացած սոխակներուն:
Ն.ԳՈՒՄԻԼԵՎ

Лала Сычева   05.04.2016 22:56     Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Лала Сычева
Перейти к списку рецензий, написанных автором Лала Сычева
Перейти к списку рецензий по разделу поэтические переводы за 28.07.2014