Сергей Слободянюк. По звукам октября

По звукам октября узнали мы друг друга.
И слов не говоря, коснулись пальцы рук.
Мне кажется не зря осенняя «подруга»
Ведет нас по листве, как будто по ковру.

Чуть медленнее шаг, но холода всё ближе.
Просроченный сентябрь нам место уступил.
Мы на двоих с тобой его перезапишем.
Оставив строчки две, где дождь всё лил и лил.

А если разлучит нас осень очень рано,
Ты помнить не забудь, и лучше поспеши.
Мы переждем дожди под звуки фортепиано.
Я вновь тебя найду по почерку души.

Па гуках кастрычніка
 
Па гуках кастрычніка пазналіся мы лоўка.
І слоў не кажучы, кранулі пальцы рук.
Мне здаецца нездарма восеньская "сяброўка"
Вядзе нас па лістоце, як па дыване брук.

Ледзь павольней крок, але халады ўсё бліжэй.
Пратэрмінаваны верасень нам месца саступіў.
Мы на дваіх з табой яго перазапішам.
Пакінуўшы радкі дзве, дзе дождж усё ліў і ліў.

А калі разлучыць нас восень вельмі рана,
Ты памятаць не забудзься, і лепей паспяшы.
Мы перачакаем дажджы пад гукі фартэпіяна.
Я зноў цябе знайду па почырку душы.

    Перевод на белорусский язык


Рецензии