Владимир Бордюгов. Без ответа

Любовь, влюблённость… Это — тайна!
Мир разорвавшихся планет,
И неба горизонт бескрайний,
Шагнувший к солнцу первоцвет,
И посвист ласточки весенний,
И громы среди бела дня
Мы объясняем, отстраня
Попытки вялые сомнений.
Но как понять, что есть за гранью,
Кто б чудо разъяснить мне мог:
Когда от близкого дыханья
Земля уходит из-под ног…

Без адказу
 
Каханне, закаханасць… Гэта - таямніца!
Свет разарваных планет,
Бы гарызонт бязмежны сніцца
Ступіў да сонца першацвет.
Посвіст ластаўкі вясновы,
Навальніца сярод  дня
Адхіліць тлумныя высновы
Сумневаў млявая хлусня.
Як зразумець, што за той гранню,
Хто б цуд мне растлумачыць змог:
Калі ад блізкага дыхання
Зямля куляецца з-пад ног…


    Перевод на белорусский язык


Рецензии