Пераклад верша Б. Пастарнака Магдалiна

У людзей прыборка перад святам.
У баку ад вэрхалу яе,
я цiшком з вядзерца мірам свЯтым
абмываю ножанькі Твае.

Не знаходжу знятыя сандалі —
белы свет не бачу ў лiўнi слёз,
што вачам заслонаю паўсталi,
як i пэйсы зблытаныя кос.

Стопы я ў падол Твае схавала,
заліла слязьмі сваймі, Ісус.
Абвіла каралямi з апалаў,
спавiла ў валоссе, бы ў бурмус.

Мне прадстала будучыня ясна —
быццам Ты вачам яе з'явiў!
І цяпер наступнае заўчасна
бачу я — з дакладнасцю сівіл.

Будзе заўтра: і... заслона ў храме
разарвецца раптам надвая —
і зямля хіснецца пад нагамі,
і паствА рассеецца Твая.

Парадзее рад Твайго канвою,
нiцма люд падзе ад знакаў звыш.
А уверх, бы смерч над галавою,
да нябёс iрвацца будзе крыж.

Я ж каля распяцця невідзімкай
апрытомлю — болю не стрываць.
Чым шырэй раскiнуты абдымкі,
тым лягчэй у іх раскрыжаваць.

Для каго на свеце столькі шыры,
столькі моцы i... такіх пакут?
Колькі душ складае гэты вырай,
за які вось так iдуць на суд?

А яшчэ... за час у трое сутак
я прайду такую пустату
і спазнаю гэткі боль і смутак,
што і да...
ўваскрошання
ўзрасту.

23.04.2019


Арыгiнал:

Б. Пастернак. Магдалина

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.


Рецензии
Вельмi падабалася!

Нiколi раней не чытаў гэтага верша Пастарнака. I ведаеце...
У некаторых момантах переклад мне падаўся значна больш, чым арыгiнал.
А ў апошяй аўтарскай страфе, напрыклад, я навогул слова "воскресенья" зразумей чамусьцi як апошнi дзень тыдня. Вiдаць, быў не вельмi ўважлiвым падчас чытання. А таму менавiта гэтага чакаў i ў перекладзе. I якiм жа моцным ураджаннем стала для мяне "ўваскрошання" замест памылковай "нядзелi"!

Адным словам - цудоўна!

Вельмi рад знаемству з Вашай творчасцю!!!

Вячеслав Игнатович   20.01.2021 12:26     Заявить о нарушении
Дзякуй вялікі!
Вельмі прыемна пачуць добрыя словы ад Вас - аўтара такіх кранальныя, пранізлых вершаў! І песьні ў Вас - цуд! Багата зямля наша на таленты!

Толькі адно турбуе: беражыце сябе. Такі час... Хвалююся за Вас.

Лаззаро   21.01.2021 19:14   Заявить о нарушении
На это произведение написано 5 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.