Ще потъна в мъглата - Я погружусь в туман

***
Ще потъна в мъглата,
ще проникна в леда,
във пръстта като зрънце
ще заровя лице
и ще чакам там слънцето –
то е някъде с теб.
Изпрати топлината
да поникне стеблото,
да златеят зърната,
весел вятър да скита,
да завива венци...
В зрелостта си пречистена
аз ще грея
с твои лъчи.

13.01.2011 г.
Мария Шандуркова


Рецензии