Анна Ахматова - Вот она плодоносная осень

Перевод на болгарский язык:
Марии Шандурковой
***
Ето я плодоносната есен!
Тя пристигна с късни лъчи.
А петнадесет пролети светли
от земята не вдигах очи.
Тъй отблизо аз опознах я
и припадах, в прегръдки я крих,
тя на мойта обречена пазва
тайна сила потайно дари.

13 септември 1962
Комарово 
***
Ето я плодонОсната Есен!
Тя пристИгна с кЪсни лъчИ.
А петнАдесет прОлети свЕтли
от земЯта не вдИгах очИ.
Тъй отблИзо Аз опознАх я
и припАдах, в прегрЪдки я крИх,
тя на мОйта обрЕчена пАзва
тАйна сила потАйно дарИ.

***
Вот она, плодоносная осень!
Поздновато ее привели.
А пятнадцать блаженнейших весен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко ее разглядела,
К ней припала, ее обняла,
А она в обреченное тело
Силу тайную тайно лила.

13 сентября 1962
Комарово


Рецензии