Да бъдем добри!

ДА БЪДЕМ ДОБРИ!

Във Божия храм светлината
огрява душите смирени,
подслон е молитвата свята
и с вяра сме ний окрилени.

Разнася се звън и в сърцата
отеква стаена надежда
и Майката Божия свята
в душите ни сякаш поглежда.

Молитвен триглас се издига,
отваря невидими двери,
доброто във храма пристига,
то свойте чеда ще намери.

В душите – пречиста омая,
очите се пълнят със сълзи...
Така любовта ще опазим.
Да бъдем добри не е късно!


Рецензии