VIII Международный конкурс. Милена Йорданова

Милена Йорданова, БОЛГАРИЯ.

Родена е на 30.11.1968 г. в гр. Ямбол.

Член е на Дружеството на независимите ямболски писатели и на Литературния клуб „Христо Ботев” при Военен клуб Ямбол.

Съавтор на алманах „Тракийска лира”. Публикувала е  над 200 свои литературни творби  в сайтовете в Интернет: „Stihovebg.com”,   „Netlog” и  “Fasebook”

През декември 2009 г. издава първата си стихосбирка „Огнено сърце”.


 

Гнездо за мечти

Милена Йорданова

 
Ти не свивай гнездо за мечти

върху облаци, с черно налети.

Там е студ. А кога загърми

остра болка в очите им слепи –

ще се спукат. Ще шурнат в реки

и с горчилката, дето са сбрали,

ще погубят и твойте мечти,

светлина да съзрат неуспяли.

Кътче слънчево ти потърси

сред сърдечните свои пътеки,

дето топлата кръв на вълни

силна вяра край тях ще разстели.

И ще видиш как в твойте гърди

ще укрепнат крилата им крехки.

Но политнат ли – литвай и ти,

преди полета свой да са спрели.

*  *  *

ГНЕЗДО МЕЧТЫ

(перевод П.Голубкова)

Ты не свивай гнезда мечты,
Над чернотою тучи не лети.
Там холодно. А когда гром гремит,
Сильная боль глаза твои слепит -

К журчанью тихой речки опустись,
Где горечи твои все собрались,
Что погубили все твои мечты,
Иначе не увидишь света ты.

На солнце для мечты гнездо найди
Ты на сердечном на своем пути,
Его горячей кровью напои
И сильной своей верой застели.

Когда увидишь, как в твоей груди
Окрепли крылья – вот тогда лети.
Я полетала – полетай и ты,
Шанс для полета свой не упусти.

==============  ====================

 

 =============== =========== ===========
 

Любов да гори!

Милена Йорданова

 
Днес ухая на обич. И нежност.

И съм пъстра от чувства – същинска дъга.

Днес съм цялата звънка копнежност,

затрептяла над теб с пеперудни крила.

 

Днес съм слънчева, в бяла усмивка.

И цъфтя в топлината на твойте очи.

Скрила вятъра в тиха въздишка,

не преставам да паля красиви мечти.

 

Днес съм толкова жива, и цяла,

че учуден света ме оглежда встрани.

А е толкова лесно, повярвай!

Само трябва в сърцето любов да гори!

 
============  ===========  ===============
 

Вали

Милена Йорданова

 
Продъни се небето, втори ден вали.

Да го боли тъй дълго не очаквах.

Земята ли със своите сълзи пои

или пък нас, човеците, оплаква.

 

Че бяха почернели нашите души,

в очите ни – все въглени горяха.

А пък земята суха, стъпиш ли – кънти.

От ветрове гърдите я боляха.

 

Не спира втори ден дъждът. Вали, вали…

Потекоха реки край нас, пръста омекна.

И сякаш черното в душите ни отми.

И на сърцата сякаш им олекна.

*   *   *

Йорданова Милена.

 Дождь.

Подстрочный перевод
с болгарского С.Мурашевой.
http://www.stihi.ru/2012/03/23/10250

Рассыпаясь в небе, второй день льет дождь.
До боли долго, я его не ждал.
Поливает землю своими слезами воды
или нас людей он оплакивает.

Почернели наши души,
В наших глазах - еще тлеющие угли.
Сухую землю вода обступает кольцом.
С января дуют ветры и болит грудь.

Не прекращается второй день дождь. Льет, льет.
Текут реки и смыкаются вокруг нас.
И отмывется чернота в нашх душах.
И в сердце наступает облегчение.

*  *  *

Литературный перевод с болгарского
Светланы Мурашевой.
http://www.stihi.ru/2012/03/23/10250


"Дождь."

Как бисер с неба, нескончаем дождь.
До боли долгий, он пришел незвано.
Льет на земь, со слезами чем-то схож
И для людей – совсем от не желанный.

И души почернели от тоски,
В глазах людей, чуть тлеющие, угли.
И сушу водный мир зажал в тиски,
А с января ветра  и в сердце буря.

Так нескончаем дождь. Идёт, идёт…
Бушуют реки и смыкают русла.
Он душам очищенье принесёт,
Родятся в сердце радостные чувства..

*   *   *

       ДОЖДЬ
(перевод П.Голубкова)

Прорвалось небо, два дня льется дождь.
Печальный этот дождь - не переждешь.
То ли Земля на всех нас слезы льет,
То ли оплакивает сам себя народ.

Как будто души наши почернели,
А угольки в глазах – уж догорели.
Сухой земли найти - я не сумела.
А от ветров – и грудь уж заболела.

Два дня дождь льется. Он не прекращается...
Вокруг нас уже реки разливаются.
И ждешь, что черноту с души он смоет.
И сердце, наконец-то, успокоит.

========  ==========  ==========================

 
==========  ===============  ================
 

Река без брод

Милена Йорданова

 
Мълчиш насреща ми. И аз мълча.

А между наште разделени бряга,

изплезила език като змия,

пълзи дълбоката река „Забрава”.

 

И с устни рибешки засмуква тя

на спомена ни корените крехки.

И вече няма – в теб и мен – следа,

останала от миговете прежни.

 

Не си далеч сега – на мисъл път.

Дори гласа да пусна – ще те стигне.

Но през реката, дето няма брод,

сърцето ми не може да премине.

 
===========  ==========  ===================
 

Само миг

Милена Йорданова

 
Не искам цяла вечност, подари ми миг!

Бъди във него моето дихание.

Бъди откъснатият от гърдите вик,

изтрил в очите всичките страдания…

 

Не искам цяла вечност, дай ми миг!

Един-единствен нужен е да те запомня.

И после дълго в мен ще дишаш – спомен тих,

когато любовта ни бъде невъзможна.

 
  *  *  *

ОЛЬГА  БОРИСОВА

ТОЛЬКО МИГ

http://www.stihi.ru/2012/05/03/249

  ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

Не хочу целую вечность, подари мне миг!

Будет в нём мое дыхание.

Будет вырываться из груди крик,

Сотрутся в глазах все страдания…

 

Не хочу целую вечность. Дай мне миг!

Один - единственный нужен, тебя запомнить.

И после долго во мне будут дышать - воспоминания тихие,

Когда любовь наша будет невозможна.

*   *   *

 СВОБОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

Не хочу я вечность, подари мне миг!

Будет жить лишь в нём моё дыхание.

Вырвется со стоном наслажденья крик,

А в глазах сотрутся все страдания…

 

Не хочу я вечность, дай мне миг один!

Чтоб тебя навечно мне запомнить.

И дышать воспоминанием одним,

И любовью сердце переполнить.

*   *   *

Подстрочный перевод с болгарского

Светланы Мурашевой
http://www.stihi.ru/2012/03/28/10090

Только миг

Я не хочу целую вечность, подари мне миг!
Будь  в моем дыхании.
Будто разорвал грудь крик
стирая в глазах все  страдания ...

Я не хочу целую вечность, подари мне миг!
Один единственный, чтобы запомнить.
А потом, то долгое дыхание тобой, буду тихо вспоминать,
Когда наша любовь будет невозможна.

*  *  *

Литературный перевод с болгарского
Светланы Мурашевой.

http://www.stihi.ru/2012/03/28/10090

Только миг


Я не вечность прошу, лишь миг!
Будь со мной ты в моем дыхании.
Разорвется в душе пусть крик
И в глазах растворится страдание ...

Я не вечность прошу, лишь миг!
Чтоб тебя навсегда мне запомнить.
То дыхание – в памяти блик,
Невозможно любовью восполнить.

*   *   *

ТОЛЬКО МИГ

(перевод П.Голубкова)

Не надо вечности, ты подари мне миг!
Будь в этот миг, словно моё дыхание.
Будь, словно из груди идущий крик,
Сотри с моих глаз всякие страдания...

Не надо вечности, ты миг мне можешь дать!
Только один, но вспомнить чтоб не сложно…
Потом я  буду тихой памятью дышать,
Когда любовь уж станет невозможна.

 

*   *   *

Просто Дорота

Всего лишь миг
http://www.stihi.ru/2012/01/27/8925


Не прошу дать мне вечность- подари мне миг!
Пусть в нём задержится моё дыхание.
Пусть в нём живёт из сердца вырвавшийся крик,
а слёзы с глаз пусть смоют все страдания...

Не прошу дать мне вечность- дай мне миг!
Один-единственный, чтоб мне тебя запомнить.
И памятью храниться будет милый лик,
когда любить друг друга станет невозможным.

 

======  ======  ==========  =====================
 

Прости ми

Милена Йорданова

 
Прости ми! Исках да се гмурна, но се спрях.

Дълбоко беше дъното ти, непознато.

А аз забравила бях въздуха си как,

потъвайки, да сдържам в жадното си тяло.

 

Тъй дълго съм (дори не помня от кога)

на този бряг, зарила чувствата си с пясък,

че се уплаших – не от твоята вълна –

а в теб да не се вкопча с пръсти на удавник.

*   *   *

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА

ПРОСТИ МЕНЯ! 


Перевод с болгарского языка
Натальи КАРЕТНИКОВОЙ

Ты прости! За тобой хотела нырнуть:
Глубины  не знала, и  не посмела.
Я забыла, что значит без воздуха грудь,
Как  от жажды  страдает тело.

Я не помню всего, что было со мной.
На пустом  побережье морском
Сметены наши чувства волной,
Под глубоким они песком.

Не готова была  я к напасти такой.
Что ж теперь на судьбу пенять?
До тебя не могла дотянуться рукой.
Утопающего не  поднять…

*   *   *

ПРОСТИ МЕНЯ

(вольный перевод П.Голубкова)

Прости меня! Не стала я нырять.
Твои глубины были неизвестны.
А я забыла воздуха набрать,
Чтоб задержать до погружения на место…

Забыла я давно те времена,
Те чувства - под песком давно хранятся…
Меня умчала - не твоя волна -
Так, что не стоит к утопающим цепляться!..
=====  ==

 
=============  ===============  =================
 

Очаквай ме

Милена Йорданова

 
Тази нощ ме очаквай в съня си,

както чака морето моряк.

Ще загърбя тез пристани глухи,

този пълен с мълчание мрак.

 

Само дъх да поема – двукратно,

и ще скоча сред тази вълни,

чиито пориви, лудо и бясно,

все ме теглят към твойте скали.

 

Днес не блъска в сърцето ми котва,

ни верига – да дърпа назад.

Като вятър вълните ще поря,

за да стигна мечтания бряг.

 

Стискам длани, а в тях – обичта ми.

Сякаш огън ръцете гори.

Тази нощ ме очаквай в съня си –

ще съм твоята страст до зори.

 
  *  *  *


ЖДИ МЕНЯ 

Автор литературного перевода
О. Шаховская (Пономарева)

http://www.stihi.ru/2012/03/22/482

 

Этой ночью жди – приду во сне –

моряка так море ожидает.

Одиноко и тревожно мне.

Пристани глухи, мрак обнимает…

 

Слышно лишь дыханье господина,

брызжут пеною седою волны,

в небе дуют губы-исполины,

к твоим скалам меня тащит волоком.

 

Сердце не настроено на песню:

тянут цепи резвое назад.

За меня расскажет ветер, если

к берегу мечты поворотят.

 

Сжав ладони, я любовь храню,

что огонь от бурь, ненастья. Этой

ночью в свои сети заманю –

до зари страсть не погаснет.

 

=========  =======  ============

Не ме очаквай

Милена Йорданова

 
Не ме очаквай тихо във съня си,

че днес съм като зимната мъгла

и мога, без да искам, със студа си

през жадното сърце да пресека,

оставяйки разголена душата

сама, сред лепнещата тъмнина

и вместо обич само тишината

да диша в парещата ти ръка.

Не съм готова днес да те обичам,

ръзкъсвана от бесни ветрове.

Сърцето, заприличало на дрипа,

не ще успее да те побере.

И затова… далечна ще те гледамq

прикрита в сянката, за да не би

ръцете си случайно да протегна

и пламъчето да се зароди.

Но вдигне ли се мрака – ще се върна,

без облаците в моите очи.

Тогава мога пак да те прегърна

без страх, че може да те заболи.

 
===========  ============  ==========
 

Понякога

Милена Йорданова

 
Понякога ми иде да крещя.

Но не от страх обзета. Или слабост.

А в опит да изтръгна от гръдта

събралата се през деня ми ярост.

 

Небето сякаш върху мен тогаз

се сгромолясва с тътен. И ме смачква.

И от очите ми потича цвят.

Но само черен. Другият угасва.

 

И ставам мътна, влачеща река.

Без бряг. Без дъно. Без завои остри.

И вече трудно ми е да се спра

и давя образи и звуци хорски.

 

Затуй ми иде силно да крещя

преди сърцето ми към теб да тръгне -

за да не би искра от яростта

в очите ти случайно да прехвръкне.

 
==========  ===========  ================
 

Чудо

Милена Йорданова

 
Разлюбва ме хиляди пъти до днес.

И толкова пъти оставах самотна.

Погребвах любов. А със нея и теб.

И дълго оплаквах ви двама на гроба.

 

Преливах не с вино, а с моята кръв.

Цветя все цъфтяха, с кармин оцветени.

И чудо се случваше с теб всеки път –

възкръсваше ти, с нова обич за мене.

*  *  *

Дословный перевод с болгарского

 Ольги Мальцевой-Арзиани

 http://www.stihi.ru/2012/01/26/722

 Ты сумел разлюбить меня тысячи раз до сегодняшнего дня.

 И столько же раз я оставалась одинокой.

 Хоронила любовь. А с нею и тебя.

 Долго оплакивала вас обоих на могиле.

 

 Переливала  ( в виде креста льют на могилу вино - обычай в Болгарии)

 не вино на могиле, а мою кровь

 Цветы все зацветали, кармином окрашенные.

 И чудо случалось с тобой всякий раз -

 Воскресал ты, с новой любовью ко мне.

 

 Примечание переводчика:

 Кармин (фр. carmin, от араб. кирмиз — кошениль и лат. minium — киноварь) — красный краситель, получаемый из карминовой кислоты, производимой самками насекомых кошенили

 
*  *  *
 

Милена  Иорданова

ЧУДО

Свободный перевод А. Григорьева:

http://www.stihi.ru/2012/04/05/11338

 

Потерялось между нами пониманье,    

Пылкой страстью единившее с тобой.   

Появилось в чувствах  наших расстоянье,

Из-за ссоры возникающей порой.

 

Уж любовь свою не раз я хоронила,

Мне казалось, что навечно разлюблю.

Только сердце тебя милый не забыло,

Затянув на шее сладкую петлю.

 

И оно к тебе манило с новой силой,

Одиночества не выдержав и дня.

Словно зелье заколдованное пила,

Вспоминала тёмной ночкою тебя.    

 

И Всевышнего  я в горести  молила,

Лив вино крестом на кладбище любви.

Чтоб услышал  песню радостную  милый, 

И вернулся бы до утренней зари.

 

Расцветёт любовь,  окрасится кармином,

Заиграет ярким праздничным цветком.

Не жалея чудной краски кашемили,

И в душе пробьётся свеженьким ростком.

 

Январь 2012г

 

*   *   *

 

ЧУДО

(перевод П.Голубкова)

Тысячи раз, устав любить меня,
Ты одинокой делал меня враз, и,
Тебя, вместе с любовью, хороня -
Оплакивала я два гроба сразу...

Крест на могиле – не вино, а кровь…
Цветок – кармина цветом разгорался,
И чудо сотворялось вновь и вновь -
Ты воскресал, и вновь в меня влюблялся…

*  *  *

Вариант перевода:

ЧУДО (перевод П.Голубкова)

Ты много раз «разлюбливал» меня,
Я становилась не твоей «зазнобой».
Любовь, и тебя с нею хороня,
Оплакивала оба ваши гроба,

Лья на могилу не вино, а кровь...
Цветы горели пламенем кармина,
И сотворялось чудо вновь и вновь -
Ты воскресал, любовь даря взаимно...

Петр Голубков   26.01.2012 10:55

=========  ========  ================

==========  ===============  ===========

 

ПРИГЛАШАЕМ ПОЭТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ. ЗНАНИЕ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ
"БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ"
http://www.stihi.ru/2013/03/29/6707

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНКУРСУ МОЖНО НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!

 УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1.Любовь к Болгарии.
(она есть у каждого русского...
Мы освобождали эту православную страну от пятивекового
османского ига, мы проливали свою кровь на святой
болгарской земле. Мы пишем на кириллице, названной так в
честь братьев Кирилла и Мефодия, создателей азбуки...24 мая
мы празднуем День Памяти Кирилла и Мефодия, в Москве стоит
изумительный памятник святым братьям...Две православные
страны, Россия и Болгария, страны-сёстры...)

2.Понимание болгарского языка.
(не обязательное условие)
Если Вы не владеете болгарским языком,
то на моей страничке найдите МОИ переводы
нескольких болгарских авторов. На страничках номинантов конкурса Вы можете найти переводы с болгарского, которые дадут Вам представление о творчестве современных болгарских поэтов. Почитайте, ощутите красоту братского славянского языка.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу,
постарайтесь просто настроить себя благожелательно...
В храмах Вы слышите молитвы на церковнославянском языке,
и понимаете...Так и с болгарским языком произойдёт,
Вы научитесь его понимать душой и сердцем.

3.Желание подарить русскому читателю
стихи болгарских поэтов,
подчеркнув при этом свою
яркую индивидуальность.

4.Желание открыть для себя Болгарию
с новой стороны, познакомиться с творчеством
современных болгарских поэтов, полистать
многовековую историю балканской державы.


Вы можете
воспользоваться
помощником переводчика:
http://translate.google.com/#
http://mrtranslate.ru/translate/bulgarian-russian.html
http://slovo.rila.ru/index.php?do_this=transr

Большой выбор словарей предлагается на сайте Бюро переводов Рила.
Адрес сайта: http://perevod.rila.ru
А список словарей на странице: http://perevod.rila.ru/dict.php


ВНИМАНИЮ НОВИЧКОВ:

ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО ДЕЛАТЬ СВОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ДОСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА, СДЕЛАННОГО ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ВАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТРИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДА ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
I, II и III МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
http://www.stihi.ru/2010/05/20/179
http://www.stihi.ru/2010/10/12/1711
http://www.stihi.ru/2010/12/01/8781

 

 

 

 

 

 


Рецензии
На это произведение написано 8 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.