Библейска притча

Защо на този , който има
ще трябва да му се даде,
а който няма му се взима
         и малкото, което е
оскъдния му недоимък?

Защо ли Бог така е казал?
Случайно не е ли сгрешил?
бедняка сякаш е наказал,
       а богаташа наградил.
Библейска притча мъдро казва:

“Не сипвате ли вий самите
вода на буйните лози,
като ги видите превити
        от натежаващи реси…
безплодните дали щадите?

Не вземате ли после кола
от тази дето няма плод
и го забивате до ствола
       на плододаващия сорт? “  *
Това е истината гола! –

На този който вече има
и още ще му се даде –
на който няма ще се взима
      и малкото…така доде
погине в глад и недоимък.
------------------------------------
* -Авторска интрпретация


Рецензии