VIII Международный конкурс. Красимир Тенев

КРАСИМИР ТЕНЕВ.БОЛГАРИЯ.

http://www.stihi.ru/avtor/maistora   


Красимир Тенев родился в 1968 году в городе Благоевграде, Болгария. Член Союза незаисимых болгарских писателей. Член литературного салона "Огонь" в библиотеке имени "Никола Вапцаров 1866" города Благоевграда, член клуба поэтов "Оксюморон" - военном клубе Благоевграда. У меня есть публикации в журналах "Безусловное", "Смешаный букет ", "SOS - 112", газеты "Ретро", "Третий возраст", "Вера",  альманахах "Поэзия", "Любовная лирика", "Ирин - Пирин" "Тракийская лира", „Пламя”  и других периодических изданиях. Публиковал своих произведения и переводы на литературных сайтах "Откровения", "Стихи.ру", "Буквы" и других. Получил специальный приз в конкурсе "Поэтические звуки" – 2009г., Первое место в конкурсе "Глаза о себе" (поэзия) – 2010г.. Первое место в конкурсе Facebook „По следам лета” (поэзия) в 2010 году. Лауреат V- ого Международного конкурса поэтических переводов - Москва 2012г. Опубликовал свою авторскую книгу стихов - "Венок слов" – 2009г. и электронную книгу "Судьба", 2011 год.
 

            Диалог
        (сонетен диптих)
       ==================
           I             
 Опърпан просяк каза на лихвар:
"Какво като си толкова богат?!
Да не живееш вечно, в благодат?
И ти ще пукнеш, като всяка твар."
 
Лихварят рече: "Аз съм господар,
хаджия съм, в охолство и разврат
живея, и пилея по хазарт...
Живецът ми е в пещ искрица жар –
 
ще светне някой ден за сетен път.
Умира всеки, който е роден.
Да, тленна е блажената ми плът.
 
Ала помни изрично ти от мен:
богатите един път само мрат –
беднякът мре вторично. Всеки ден..."

*  *  *

Диалог I 

(вольный перевод П.Голубкова)
      
Ростовщика потертый нищий раз спросил:
"Чем нравится тебе быть столь богатым?
Ведь не живешь ты вечно в благодати?
Пожил, как тварь любая, - и почил".

«Хозяин я!», - ответил ростовщик. -
Я в роскоши купаюсь и разврате,
Подобна жизнь моя игре азартной...
Душа моя искрит, как жар в печи -

Когда-нибудь придет и смерти тень,
Когда любой рожденный «почивает».
Да, тленна, но блаженна плоть моя.

А ты запомни то, что помню я:
Богатый лишь однажды умирает,
А бедный - умирает каждый день ... "

==========  ==========  ==============

           ІІ

Хаджи – клошарят рече – разбери,
богатството и твоята поквара
за вечни мъки в ада ще те вкарат.
Не ще да се откупиш там с пари!

В казаните с горещ катран и сяра
душата ти сред жегата ще ври.
Смъртта за мене радост е дори.
Готов съм… че ще ида в рая, вярвам.

Имането от бедните що сбра
лула тютюн не чини! Таз пар;,
умреш ли, ще остане тука, всуе…

От мъртвите да дойде даже Лазар*
за адските неволи да разказва,
ти с тежкия си слух**, не ще го чуеш.
* - Притча за бедния Лазар(Лука 16:19-31)
**- „Защото сърцето на тия люде е задебеляло И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги изцеля". (Мат. 13:15)
   
    *  *  *


  Дървото на живота
===============================
Щом Бог създал от кал човека
и в рая си го настанил
заръка строга и не лека
да спазва му разпоредил.

С дървото – казал – на живота
не си засищай ти глада!
На знанието от дървото
не вкусвай никога плода!

Заръката Му нарушила
Жената, (Ева, не Лилит*)
Познанието днес  е сила,
а раят – вече само мит.

Дървото на живота здрави
и вечни чрез плода си скъп
е можело да ни направи…
Бих бил безсмъртен …ала тъп.

Извън Едем* тъпаци много
са се родили до сега,
но само смъртни, слава богу
и по–добре че е така.
• - между Битие 1:27 и Битие 2:7 ; 2:22 има противоречие, което е обяснено в различни мидраши.

*  *  *

ДРЕВО ЖИЗНИ

(вольный перевод П.Голубкова)

Cоздал Бог  из глины человека,
Поместил его в цветущий Рай,
Приказав, мол, строгие заветы
Все беспрекословно выполняй.

С древа жизни – подчеркнул особо,
Голод утолять не смеешь ты!
С древа знаний – не дай, Бог, до гроба,
Пробовать запретные плоды!

Ева ли, Лилит ли согрешила,
Яблоко однажды надкусив…
Знание сегодня - это сила,
А вот Рай - всего лишь только миф.

Древо жизни – и поныне с нами,
Вечные плоды его – живЫ…
Мы могли бы сделать себя сами...
Я бы стал бессмертным... но, увы...

Вышла из Эдема тьма «династий»,
Расплодилось их до наших дней…
Но они все смертные, к несчастью,
Или к счастью… Господу видней…

=============  ====================

        Богатство
        ==========               
 ( По Матей 6:19-21; Лука 12:33-34)

http://www.stihi.ru/2011/12/08/8508
               
 Пристигайки на този свят
 не сме донесли нищо, зная.
 Ще си отидем стар и млад,
 заможен, беден и богат,
 без нищо, може би,  накрая.

 Богатство свое трупа всеки
 в небето или на земята
 и по неведоми пътеки
 към него се стреми навеки
 чрез тялото или с душата.

 Христос е повелил така:
 “Богатство трупай ти, където
 молци не сяждат ни ръжда,
 ни стига на крадец ръка –
 създай богатство на небето!”*

 Навярно няма да е лесно,
 но трябва всеки да избира
 между богатството небесно
 и гибелната страст телесна:
 живее ли – или умира.

 Избира всеки своя хал
 и после Господ му въздава
 какъвто заслужава дял -
 калта отново става кал,
 ала богатството остава…
---------------------------------
*- Авторска интерпретация

*  *  *

Богатство

Олег Глечиков

Перевод с болгарского
http://www.stihi.ru/2012/01/11/11256

*   *   *

БОГАТСТВО

(вольный перевод П.Голубкова)

Перебираясь на тот свет,
Брать ничего не надо.
Хоть молод ты идешь, хоть сед,
Хоть бедный, хоть богатый,
Оставь на этом свете след.

Богатство не бери туда,
Оставь его «на суше»,
Чтоб помнила она всегда
То ль тело, то ли душу.

Христос ведь повелел нам так:
"Богатство прежнее – пустяк,
Молись, взлетая в гору,
Отсекши руку вору -
Создай богатства в небесах! "

Не всем покажется уместным,
Но каждый должен выбирать
Между богатством тем, небесным,
И страстью гибельной телесной:
Как жить ему - и умирать.

Исполнившим наказ Его -
Там Богом воздается
за всё, что сделал до того -
Грязь отмывается с него,
Богатство - остается...

=====  ==============  ===

Библейска притча
=================

http://www.stihi.ru/2011/12/08/8480

Защо на този , който има
ще трябва да му се даде,
а който няма му се взима
и малкото, което е
оскъдния му недоимък?

Защо ли Бог така е казал?
Случайно не е ли сгрешил?
бедняка сякаш е наказал,
а богаташа наградил.
Библейска притча мъдро казва:

“Не сипвате ли вий самите
вода на буйните лози,
като ги видите превити
от натежаващи реси…
безплодните дали щадите?

Не вземате ли после кола
от тази дето няма плод
и го забивате до ствола
на плододаващия сорт? “*
Това е истината гола! –

На този който вече има
и още ще му се даде –
на който няма ще се взима
и малкото…така до де
погине в глад и недоимък.
--------------------------------
*- Авторска интирпретеция.

*  *  *

Библейская притча

Олег Глечиков

 

http://www.stihi.ru/2012/01/15/4075

Перевод с болгарского
==========  =============  ===================Легенда за Св.Йоан (Иван) Рилски и племенника му Лука
======================================================
Сред стара букова гора
в една планинска пещера
далеч от хорска суета
живеел тихо в самота,
в телесни пости, студ и глад
един отшелник чудноват*.
Прочул се той като знахар,
пророк, лечител и билкар -
лекувал болни без пари
не вземал и храна дори
и славата презирал той -
жадувал само за покой.
От своя каменен олтар
измолвал чудотворен цяр:
за всяка болест имал лек
чудатият свещен човек.
и само Господ бил другар
на сеятия отшелник стар.
 
 - - - - - - - - - - - - -
Пристигнал тайно там един
роднина, негов братов син,
чирак да е при чичо си -
така легендата гласи.
Aла баща му разгневен
дошъл на следващия ден -
Лука му трябвал за пастир.
След спор със брат си най-подир
към къщи момъка повел,
но Бог при себе си го взел -
по пътя клъвва го змия...
Сега на святата земя,
прегърнат от брези, букак
параклис свети - няма мрак,
зове се той "Свети Лука",
защото Бог реши така.
 
----------------------------------------------------
*-http://slovo-aso.cl.bas.bg/hagiology/IvRil_1.html

   *  *  *

Красимир Тенев. БОЛГАРИЯ.

"Легенда о Св.Йоане Рилски и племеннике его Луке".

Подстрочный перевод

с болгарского С.Мурашевой.
http://www.stihi.ru/2012/03/23/2983


*  *  *

Литературный перевод с болгарского
Светланы Мурашевой.

http://www.stihi.ru/2012/03/23/2983
========   ============   ============

         „ По-малкият грях”
        ====================
Разбойници двама в гората се крили
         и мъчел ги яростен глад.
Орача в съседната нива решили
         да колят, храна да крадат.

Те хвърлили жребие кой да затрие
         горкия отруден селяк –
с храната в торбата му глад да надвият,
         макар и за малко, все пак…

Избраният тръгнал и… после се върнал
         в ръка само с къшей сухар.
Невярващо другият поглед обърнал
        към своя „набожен” другар.

- Това ли е всичко, което си носи?!
          Та няма ли още храна?!
- Изварата хвърлих, защото се пости!
         Вземи половината, на!

*  *  *

        ГРЕХ 

Свободный перевод
Ивана Ковшова /Трофимова/
http://www.stihi.ru/2012/05/04/4772
==========  ========== ====================

 Красимир Тенев

   Изповед               
                Греховните помисли
                са задочни грехове.

Боже, грешен съм! Прости ми!
Много пъти аз мълвях
името ти без причини*.
Не съзнавах тоя грях.

Често неуверен бях.
и разкъсван от съмнения...
На неволи устоях
И на плътски изкушения.

Но извърших провинение:
чрез един любовен стих
в мимолетно приключение
мислено се потопих.

Грях задочен знам, че имам.**
Боже, грешен съм, прости ми!

*  *  *

Подстрочный перевод Ольги Борисовой

ИСПОВЕДЬ

http://www.stihi.ru/2011/12/23/8966
               
*  *  *


Исповедь 

Свободный превод Ивана Ковшова /Трофива/
http://www.stihi.ru/2012/05/04/4730


============  =============  ===================
==============  =================  ==============


Бели Ангели
==============
/на децата от гр. Свищов, загинали в р. Лим/

Когато тоя свят напуска
невинно и добро дете
от рая Ангел бял се спуска,
       за да го отведе.

Духът му сетен път обхожда
любими приживе места
и Ангелът го съпровожда
       до райската врата.

               
Щом Господ го приеме в рая
превръща го във Ангел бял               
да бди над всички нас до края
         на земния ни дял.
               
Не се прераждат в хора вече               
невинно-чистите души -               
те стават Ангели всевечни,
          когато Бог реши.
               
*  *  *

*  *  *

Галина Шестакова 4

Белый Ангел   

http://www.stihi.ru/2012/01/22/1389

Перевод с болгарского.
            *  *  *

*   *   *

Белый Ангел    

(Перевод с болгарского Стафидова В.М.)

 

Когда невинному ребёнку

Не могут люди жизнь спасти

Приходят ангелы с иконки

Чтоб в рай его вести.

 

И дух кружИтся, облетает

Места любимые окрест

Его и ангел провожает

До райских мест.

 

Господь дитя своё приимет

Зачем не надо объяснять

Он станет ангелом и будет

Нас сирых охранять.

 

Их выбирать не будут слепо ;

Из тех кто не грешит,

И будут вечными как небо,

Когда Господь решит.

*   *   *

БЕЛЫЕ АНГЕЛЫ

(перевод П.Голубкова) 

В миг, когда  мир наш покидает
Невинно-доброе дитя -
С небес тот ангел прилетает,
Чтоб взять его с собой туда.

Дух напоследок озирает
Дитя любимые места,
И Ангел тут же отворяет
Пред духом райские врата.

Когда Господь принять решает
Того дитя на небеса,
Ангел его вмиг облачает
В одежду, что белым-бела,
И проверяет до конца
Земные все его дела.               
               
Не возвращается во плоть
Тот, кто невинный и безгрешный -
Он станет ангелом навечно,
Когда - решает сам Господь.

=============  ====================Какво би бил светът без Любовта?

               
Какво би бил светът без Любовта?
Безумие – борба за кратка слава
и празна, безполезна суета.

Магично всеки тя преобразява:
пулсира напористо кръв в гръдта,
пороците изгарят, като в лава.

Поглежда ведро снобът, вечно кисел,
любовно устремен към висша цел.
Превръща се внезапно в рицар смел
страхливецът, страха подтиснал.

Сражава се за Нея на дуел,
окрилян от една-едничка мисъл,
Славейков* дето в песен е написал:
смъртта за Любовта не е предел.
-------------------------------------------------
* - Пенчо П. Славейков в поемата си  „Неразделни”

*  *  *

Вольный перевод Юрия Мухина
 
Жизнь в мире без любви - естественный отбор,
Борьба за власть, ликующую славу,
Безумие и праздный бесполезный вздор.
Жизнь превращается в отраву.

Вулкан, что лавой накрывает всё и вся:
Вот магия любви - преображенье.
Вдруг сноб, кислее мины выразить нельзя,
Весь превращается в движенье.

В нём кровь бурлит, вдали увидел жизни цель.
Господь его хранит, оберегает.
Обижен жизнью трус, вдруг вызов на дуэль.
Слова любви его спасают.

Волшебная любовь дарует чудеса.
С ней жизнь преобретает смысл и радость.
С Любовью смело тот идёт на Небеса,
Кто жизнь отдал за други и за святость!

*****************************


=============  =============  =======================

         Иска й се
        ===========
Тя знае, предпочитам ежедневно
с делата си безспорно да доказвам
словата, дето никога не казвам.

Но да ги чуе, знам, й е потребно.
„Обичам те” очаква, но напразно.
Да съм банален прозаик отказвам.

Използвам нещо друго, по-различно,
което, според моята представа,
"обичам те" дословно означава
и то ми върши работа отлично.

Какво? Ще премълча, за да не  става
изтрито от използване, безлично.
Ще си го пазя най-егоистично
и ще го сменям… да не остарява.

  *  *  *

ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ

(вольный перевод П.Голубкова)

Ты знаешь, я стараюсь ежечасно
Любовь свою делами доказать,
О  ней словами ведь не рассказать.

Но ожидаю, видимо, напрасно
Твоё «Люблю!» в ответ я услыхать.
Мне, как прозаику, ты можешь отказать.

Использовать пора мне, это ясно,
То, что поможет тут же, на мой взгляд,
Твоё «Люблю!» мне получить назад,
То, что всегда работает прекрасно.

Что? Промолчу о тайне той ужасной,
Ты можешь оставаться безразличной.
Осуществлю свой план эгоистичный -
И ты изменишься… оставшись столь прекрасной.

*   *   *

     Люблю тебя

Свободный превод Ивана Ковшова /Трофимова/
http://www.stihi.ru/2012/05/04/4754
==============  ========== ============

       Спомен
      =========
Душата ми е мрачна катедрала
и в нея спомен - чародей
вилнее. С вино и елей
той Ангела и Дявола приспал е.

Прозрачна самота, здравей!
Дойде след неизбежната раздяла,
отне каквото срещата бе дала,
превърна храма в пуст бордей.

Пропукват се свещените скрижали,
на съвест ехото – злодей,
не иска и за миг да ги пожали.
               
Ще грейне ново слънце…Но едва ли
от мъка немият йерей
ще пее пак в порутените зали.
============  ===========  =================

            Красавица
           ===========
                "Най-хубавите ябълки
                свинете ги ядат."

      С неземна хубост ти си надарена,
      за всеки мъжки поглед си магнит.
      Но казано е мъдро в древен мит,
      че пагубно е всичко прекалено.
 
      На мръсна похот поривът прикрит
      към чистата ти хубост устремен е
      и всичко, дето днес е съвършено,
      засища утре свински апетит.
 
      Виновна ли си за това? Не зная.
      По свински е устроен  тоя свят!
      За  хубостта ти принцове нехаят -
 
      прасета, вечно гладни, я ценят.
      Ще стане неизбежното накрая:
      свинете хубостта ще осквернят.

               *  *  *
*  *  *

Галина Шестакова 4

Красота

 http://www.stihi.ru/2012/01/23/612

Перевод с болгарского *  *  *

КРАСОТА (перевод П.Голубкова)
               "Самые красивые яблоки
                поедают свиньи."

Неземной красотой ты одАрена,
Ты для взглядов мужских - как магнит.
Но ведь мудрость не зря говорит,
Это кончится слишком кошмарно.

Похоть грязная скрытый порыв
К чистоте, к красоте устремляется
И всё, что совершенным является,
Возбудит аппетит свинских рыл.
   
Виновата ль ты в том? Я не знаю.
Но по-свински устроен наш мир!
Принцев для красоты не хватает -
   
А свиней привлекает тот пир.
Неизбежный конец предрекая:
Осквернит красоту твой «кумир».

======== =====  =========  ==============

         Щъркели
        =========
Ето, дойдоха от топлия юг
първите щъркели тая година!
В кръг обикалят един подир друг.

Спускат се в свойто  на комина.
С клюнове тракат, кънтящият звук
сякаш оглася ни: зимата мина!

Плаши се малкото кученце Шаро.
Глупав палаш е, скимти и се чуди:
"странните птици навярно са луди –
носят на хората, плачещ подарък."

Дреме унесено старо магаре.
Славеят с песен не ще го събуди.
Сивата зима за кратко прокуди
Всичко красиво – то пак се повтаря!

          *  *  *

Галина Шестакова 4

Аисты 

http://www.stihi.ru/2012/01/24/9009

Перевод с болгарского


 *  *  *

Светлана Трагоцкая 2

http://www.stihi.ru/2012/01/21/7227

     АИСТЫ


*   *   *
BOCKI

Просто Дорота

Juz z cieplych krajow bocki przylatuja.
Pierwsze w tym roku- wybila godzina.
Jeden za drugim nad wioska koluja,

leca do gniazda, do swego komina.
Donosnym dziobow klekotem zwiastuja,
ze juz na dobre skonczyla sie zima.

Ze strachu serce Burkowi kolacze.
Patrzy zdumiony ten gluptasek maly:

przynosza ludziom ten prezent, co placze.”

Spi stary osiol. Nie zbudza go raczej
slowicze trele- zbyt jest ociezaly.
Wszystko co piekne,- co zima zabrala-,
znowu powraca- nie bedzie inaczej!
================================


=========  =============  ====================

 

По стъпките на лятото
=======================
В морето кървяща пътека
е залезът – пламък червен.
По джапанки летният ден
куцука по нея полека.
 
Догаря в прощален рефрен
на август последната жега.
Прегръща ме, свежа и мека,
вълната на бриза студен.
 
Опитвам се лятото в мрежа
да хвана. Зад борда водата
прецеждам, но няма надежда…
 
Небето от пурпурно злато
е сцена на край неизбежен:
отива си знойното лято.

  *  *  *
*  *  *

Галина Шестакова 4

Догорает август жаркий…   

http://www.stihi.ru/2012/01/24/5075

Перевод с болгарского


     *  *  *

По следам лета...

Светлана Трагоцкая 2

http://www.stihi.ru/2012/01/19/8645=========  ===========  ==============

              Коте
             ======
 "Коте ще си имам! Ще ми вземат коте!"
   С песен заподскача мъничката Злата,
   припна тя към Баба, дръпна ; полата
-  Кой ти каза?! - Гневно Баба избоботи. –
 
  Знаеш, чедо, не обича Баба Цона
  никакви животни да се носят вкъщи…
- Аз пък, ще си имам! - Злата се намръщи –
  Дядо чух, как тихичко по телефона
 
  каза: "Коте, знаеш ли, че взех заплата?!
  Щом се стъмни... ще те взема със колата..."

            *  *  *

«КОТИК»

(вольный перевод П.Голубкова)

"Кошка есть уже! Так заведем кота!"
С песней крошка Злата заскакала,
Побежала Злата к бабушке; но та
- Кто сказал? – сердито проворчала. -

Знаешь, чадо, не согласна Баба Соня,
Никаких животных больше в дом...
- Я хочу! – стояла Злата на своем…
Услыхал Дед, как она по телефону,
 
Тихо: «Котик, получил зарплату?
Как стемнеет... Я примчусь... Целую, Злата…"

===========  ===============  ==============

Красимир Тенев

Магията пролет 

Събуди се слънцето, бързо стопи
последните преспи от мартенски сняг,
задуха припряно и топъл Южняк,
земята прохладната влага попи.

По клонките цвят на къдели изби.
На двойки събраха се птиците пак.
Прокрадна се в стария сив котарак
забравено чувство - любов, може би.

Живот възроден пак у всичко кипи.
Не зная защо, нито питам се как
магията Пролет сред студ и сред мрак

посява любов и разпалва мерак…
Тя шепне променяйки всички съдби:
възкръсвай, живей, съзерцавай, люби

  *   *   *
Магия весны

http://www.stihi.ru/2012/03/06/2873

(перевод с болгарского Стафидова В.М.)
======== ======  =============  ================

КРАСИМИР ТЕНЕВ

***               
Приятелите си отиват:
разпръскват се в безброй посоки,
макар да са били дълбоки,
след тях следите се изтриват.

Приятелите ни забравят:
потъват в личните си грижи,
без тях годините си нижат,
а спомените избледняват.

Трева пътеките покрива:
не ще се върнат те обратно,
естествено е и понятно -
един ден всичко си отива.

*   *   *

Дословный перевод с болгарского

Ольги Мальцевой-Арзиани

Друзья уходят:
Растворяются (разбегаются)
по бессчётному количеству направлений,
И хотя и были глубокими их следы,
Но и они стираются (исчезают).

Друзья нас забывают:
утопают в личных заботах,
и без них нанизываются (проходят) годы,
а воспоминания бледнеют.

Трава тропинки покрывает:
Не вернутся они обратно,
это естественно и понятно -
однажды всё исчезает.

*  *  *

ДРУЗЬЯ УХОДЯТ В НИКУДА

(перевод П.Голубкова)

Друзья уходят в никуда:
Просто куда-то исчезают.
Глубокий след их - навсегда
Года, со временем, стирают.

Друзья нас могут забывать,
В своих заботах погрязая.
Без них нам век свой вековать,
Воспоминаний не терзая.

Травой тропинки зарастут:
Нам не вернуть друзей обратно,
Вполне естественный маршрут -
Ведь всё проходит безвозвратно.


*   *   *

ДРУЗЬЯ ПРИДИТЕ!

Свободный перевод Инессы Соколовой 3

http://www.stihi.ru/2012/01/20/9701
==========  =========  ========


ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО   

Красимир Тенев, България

Има два начина да изживеем живота си.
Единият като не вярваме в чудеса, другият –
като вярваме че всяко нещо е чудо.”
Айнщайн

Дъждът не ще прогони пролетта
дори и в сняг да се превърне,
изтекло времето във вечността
не може нищо да го върне.

За миналото мисля без тъга,
защото то не се променя,
но бъдещето и мигът сега
са важни повече за мене.

Съдбата си чрез вяра и мечта
да изковеш самичък можеш.
С тях стават всички чудеса в света.
Щом вярваш – всичко е възможно.

Ще вършиш чудеса, но ако в тях
повярваш без съмнение и страх.

*   *  *

      ВСЁ ВОЗМОЖНО


Свободный перевод
Ивана Ковшова /Трофимова/

http://www.stihi.ru/2012/05/05/1848*   *   *

ВСЕ ВОЗМОЖНО

Свободный поэтический перевод с болгарского
Инессы Соколовой
http://www.stihi.ru/2012/01/29/7135
==========  ==========  ===============


Красимир Тенев, България

Греховните помисли
 
са задочни грехове

Боже, грешен съм! Прости ми!
Много пъти аз мълвях
името ти без причини*.
Не съзнавах тоя грях.

Често неуверен бях.
и разкъсван от съмнения...
На неволи устоях
И на плътски изкушения.

Но извърших провинение:
чрез един любовен стих
в мимолетно приключение
мислено се потопих.

Грях задочен знам, че имам

Боже, грешен съм, прости ми!

*   *   *

ИСПОВЕДЬ

Свободный поэтический перевод
Инессы Соколовой 3
http://www.stihi.ru/2012/02/08/7645========  ==========  ==================


                Щастие 

                Красимир Тенев

 

                http://www.stihi.ru/2011/12/08/6178

 

                „…няма щастие, щастие няма!”
                П.Пенев
               
                Измамно щастие, къде си?
                Оставаш скрито ти навеки.
                На всякъде те търси всеки
                и никой няма ти адреса.

                За дълго всеки си мечтае,
                ако изобщо те открие,
                да пази твоята магия
                и някак да я разгадае.

                Народна мъдрост всеизвестна
                гласи, че всяко ново чудо,
                вълнуващо ни днес до лудост
                след три дни не е интересно.

                Ти просто си една измама.
                Човек, какво и да постига
                все нещичко не му достига…
                Измама си…щом все те няма.

                *  *  *Счастье

Олег Глечиков

 
http://www.stihi.ru/2012/01/12/11211

 


 

==========  ========  ================
Самотен кораб 

Красимир Тенев –

 http://www.stihi.ru/2011/12/07/7780

След буря – мъртва тишина…
През непрогледна тъмнина
    в спокойните  води
един самотен кораб плува.
Колхидско руно не бленува,
    за злато не ламти…

Изобщо  движи ли се той:
не трепва нощният покой.
    Пустинно е навред.
Брега мечтан не приближава.
За миг луната не явява
    в нощта лика си блед.

Ще стигне ли до своя бряг
сред тоя непрогледен мрак
    в очаквания ден
или морето ще погълне,
гробовно тихо и безмълвно
    самотника сломен?

Еднакви с него по съдби
ще се окажем, може би.
    Придвижвам се и аз
в огромното море от хора,
като сломен от буря кораб
    и “плувам,, без компас.

*   *   *

Одинокий корабль 

Олег Глечиков

http://www.stihi.ru/2012/01/15/4524

перевод с болгарского==========  ==========  =============================

Последната вечер на юни


Красимир Тенев

Продъни се сводът небесен,
сълзите му бризът избърса.
Денят се прегърби, посърнал.
Баладата пак се понесе –


мелодия стара, известна.
Скалите край Яйла прегърна
последният лъч и набързо
дъгата трицветна изчезна.

Хипари празнуват Джулая…
Допирам хармоника с устни
и изгрева жадно предвкусвам.

Очаквам, взор вперил в безкрая,
до огън на пясъчна дюна
лъчите брега да целунат…

   *   *   *

Последний вечер июня
Олег Глечиков


http://www.stihi.ru/2012/02/18/82

Перевод с болгарского==========  =========  =====================
 
КРАСИМИР ТЕНЕВ

***               
Приятелите си отиват:
разпръскват се в безброй посоки,
макар да са били дълбоки,
след тях следите се изтриват.

Приятелите ни забравят:
потъват в личните си грижи,
без тях годините си нижат,
а спомените избледняват.

Трева пътеките покрива:
не ще се върнат те обратно,
естествено е и понятно -
един ден всичко си отива.

*   *   *

Дословный перевод с болгарского

Ольги Мальцевой-Арзиани

Друзья уходят:
Растворяются (разбегаются)
по бессчётному количеству направлений,
И хотя и были глубокими их следы,
Но и они стираются (исчезают).

Друзья нас забывают:
утопают в личных заботах,
и без них нанизываются (проходят) годы,
а воспоминания бледнеют.

Трава тропинки покрывает:
Не вернутся они обратно,
это естественно и понятно -
однажды всё исчезает.ДРУЗЬЯ УХОДЯТ В НИКУДА

(перевод П.Голубкова)

Друзья уходят в никуда:
Просто куда-то исчезают.
Глубокий след их - навсегда
Года, со временем, стирают.

Друзья нас могут забывать,
В своих заботах погрязая.
Без них нам век свой вековать,
Воспоминаний не терзая.

Травой тропинки зарастут:
Нам не вернуть друзей обратно,
Вполне естественный маршрут -
Ведь всё проходит безвозвратно.

====================================

Красимир Тенев

Измамно щастие

…няма щастие, щастие няма!”
П.Пенев
Измамно щастие, къде си?
Оставаш скрито ти навеки.
На всякъде те търси всеки
и никой няма ти адреса.

За дълго всеки си мечтае,
ако изобщо те открие,
да пази твоята магия
и някак да я разгадае.

Народна мъдрост всеизвестна
гласи, че всяко ново чудо,
вълнуващо ни днес до лудост
след три дни не е интересно.

Ти просто си една измама.
Човек, какво и да постига
все нещичко не му достига…
Измама си…щом все те няма.

*  *  *

Перевод: Юрий Кутенин    

Нет счастья, нет счастья!"
П. Пенев

Обманное счастье, где таишься?
Скрыто, спрятано ты навеки.
Бродят в поисках человеки,
Никак встречу с тобой не сыщут.

Счастья встретить - во снах мы мечтаем,
Словно книгу волшебств мы листам.
За страницей страница открыта,
Где же тайна твоя здесь сокрыта.

Неужели и я эту встречу
Ненароком пройду - не замечу.
Ведь недаром в народе вещают -
Стать обычным ему обещают.

Это - просто какой-то обман.
Человек лишь его достигает,
Как все счастье .. в дурман и туман,
Знаю - зрелый меня понимает...
======================================

„Две съседки – две кокетки”*         

 Гроздена от балкона               
 към своята комшийка
 провикна се: „ Марийке,
 нагиздена коконо,
 у вас пък кой е болен,
 та докторът прелита
 самичък всеки ден”?!
 –– Ааа, тия не на мен!
 Мълчи, че ще те питам
 у вас преди година,
 нали си с мъж в чужбина,
 един пожарникар
 що идваше по тъмно,
 стоеше доде съмне,
 пък нямаше пожар...
 Военен, ето на,
 до вчера ти гостува,
 а изстрели не чувах,
 ни тътен от война.
 Мълчи и ще си трая!
 Че... колко още зная...
 ---------------------
 * - стара градска песен


*  *  *

Перевод Ольги Борисовой

http://www.stihi.ru/2012/07/09/8338

ВЫСШАЯ НАГРАДА и Диплом I степени в VII Междунар. конкурса поэтич. переводов "БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ" http://www.stihi.ru/2013/03/31/6043
   

КРАСИМИР ТЕНЕВ

В плен

        ... и милват ме в спомен далечен
                две тихи очи".

                Д. Дебелянов

В плен на своите мечти,
от портрета неподвижно
гледат все така безгрижно
               твоите очи.

Вечер, щом настане мрак,
лека нощ им пожелавам,
но без сън нощта минава -
       те ме гледат пак.

Може би не спиш и ти
и тъгуваш мълчаливо,
а в очите ти красиви
      влагата блести.

*  *  *

Перевод Ольги Борисовой

В плену.

http://www.stihi.ru/2012/09/25/7007

ВЫСШАЯ НАГРАДА и Диплом I степени в VII Междунар. конкурса поэтич. переводов "БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ" http://www.stihi.ru/2013/03/31/6043

====================== ==================== =====================================

Проблясък

Красимр Тенев

„Аз няма да те уча да летиш…”
Нели Господинова

Омръзна ми жена ми
и вече доста време
живея с тежко бреме,
а изход просто няма.

Яви се днес проблясък,
когато ме попита
дали ще съм съгласен
да тръгне за Египет.

За Африка ще плава,
помислих си, на кораб.
(Какво пък, толкоз хора
понякога се давят…)

Но тя не е плувкиня,
затуй, от страх, пoиска
със чартър да замине.

Не е парашутистка…
И да лети не може...
Май планът й не лош е!

*  *  *

Перевод Ольги Борисовой

Проблеск

http://www.stihi.ru/2012/10/28/829

ВЫСШАЯ НАГРАДА и Диплом I степени в VII Междунар. конкурса поэтич. переводов "БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ" http://www.stihi.ru/2013/03/31/6043
=========================== ============================ =================

Празно село
Красимир Тенев
       Празно село

                «Тегло, запустенье! Дълбока неволя...»
                Ив. Вазов «Елате ни вижте!»

 Селски път. В калта блещукат
 от каручка две следи.
 Като тлееща светулка
 селото в тъма мъжди…
 На площада бавно-бавно
 крачи хърбаво магаре,
 надживяло своя старец,
 изоглавено отдавна.

 Две-три къщи светят още.
 Лампи улични горят.
 В светли струи къпят нощем
 стар, предизборен плакат.
 Свири с флейта люта хала...
 Разпилява хладен вятър
 некролози по земята...
 Куче вие на умряло...

 Колко сгради са безлюдни!
 И комините – без дим.
 Тъй с магарето без трудност
 живите ще преброим.
 Плачат порти разкривени...
 От прозорците безкрили
 сякаш погледи са впили
 призраци на хора в мене.

 Няма поща, ни аптека...
 Тишина и пустота...
 Към града полека-лека
 се изниза младежта.
 Хем е тъжно, хем е смешно:
 в армия от некролози
 генерал е сякаш този
 стар плакат на бивш наместник.

*  *  *

Перевод Ольги Борисовой

http://www.stihi.ru/2012/11/30/5709

Пустое село.

ВЫСШАЯ НАГРАДА и Диплом I степени в VII Междунар. конкурса поэтич. переводов "БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ" http://www.stihi.ru/2013/03/31/6043

============================== ==================== ============================

Утро

По склона хързулна се утрото –  пляс! –
цамбурна краката си в локва дъждовна,
зачатка по пътя си с мокри подкови,
огряно от сънното слънце в анфас.

Небето сълзици  зарони без глас,
че облаци черни гнетят го отново.
Обсебен от вестника мъж е заровил
носа си в колонката „Златен пегас”.

Кафето му черно с каймака си бял,
изстинало вече, стои недопито.
Тълпата с чадъри набива копита.

Навъсен е всеки, унил, недоспал,
за работа бъза. Прелитат таксита…
Усмихнат, мъжът своя стих препрочита…

*  *  *

Перевод Ольги Боричовой

Утро.

http://www.stihi.ru/2012/12/23/8764

ВЫСШАЯ НАГРАДА и Диплом I степени в VII Междунар. конкурса поэтич. переводов "БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ" http://www.stihi.ru/2013/03/31/6043

=================================== ================== =======================

ПРИГЛАШАЕМ ПОЭТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ. ЗНАНИЕ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ
"БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ"
http://www.stihi.ru/2013/03/29/6707

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНКУРСУ МОЖНО НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!


УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1.Любовь к Болгарии.
(она есть у каждого русского...
Мы освобождали эту православную страну от пятивекового
османского ига, мы проливали свою кровь на святой
болгарской земле. Мы пишем на кириллице, названной так в
честь братьев Кирилла и Мефодия, создателей азбуки...24 мая
мы празднуем День Памяти Кирилла и Мефодия, в Москве стоит
изумительный памятник святым братьям...Две православные
страны, Россия и Болгария, страны-сёстры...)

2.Понимание болгарского языка.
(не обязательное условие)
Если Вы не владеете болгарским языком,
то на моей страничке найдите МОИ переводы
нескольких болгарских авторов. На страничках номинантов конкурса Вы можете найти переводы с болгарского, которые дадут Вм представление о творчестве современных болгарских поэтов. Почитайте, ощутите красоту братского славянского языка.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу,
постарайтесь просто настроить себя благожелательно...
В храмах Вы слышите молитвы на церковнославянском языке,
и понимаете...Так и с болгарским языком произойдёт,
Вы научитесь его понимать душой и сердцем.

3.Желание подарить русскому читателю
стихи болгарских поэтов,
подчеркнув при этом свою
яркую индивидуальность.

4.Желание открыть для себя Болгарию
с новой стороны, познакомиться с творчеством
современных болгарских поэтов, полистать
многовековую историю балканской державы.


Вы можете
воспользоваться
помощником переводчика:
http://translate.google.com/#
http://mrtranslate.ru/translate/bulgarian-russian.html
http://slovo.rila.ru/index.php?do_this=transr

Большой выбор словарей предлагается на сайте Бюро переводов Рила.
Адрес сайта: http://perevod.rila.ru
А список словарей на странице: http://perevod.rila.ru/dict.php


ВНИМАНИЮ НОВИЧКОВ:

ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО ДЕЛАТЬ СВОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ДОСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА, СДЕЛАННОГО ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ВАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТРИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДА ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
I, II и III МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
http://www.stihi.ru/2010/05/20/179
http://www.stihi.ru/2010/10/12/1711
http://www.stihi.ru/2010/12/01/8781


Рецензии
Уснул весенний день http://www.stihi.ru/2015/02/19/8108
(авторизованный перевод с болгарского)

Уснул весенний день,
На смену вечер хладный
Объятьями нещадно
Меня сковал во тьме.

Так скован я тобой,
Любви я жажду вечной.
В надежде бесконечной
Стал глыбой ледяной.

Уставший день заснул,
Спеленутый закатом,
Он возродится завтра...
И я молю весну:

Пусть холоден день снова -
Согрей меня любовью.

Лариса Семиколенова   25.03.2015 13:05     Заявить о нарушении
На это произведение написано 5 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.