VIII Международный конкурс. Е. Мошелова

ЕКАТЕРИНА МОШЕЛОВА, Ямбол, България
 


С ДЪХ НА МЕНТА

Над нежно синя мента
грей сребърна луна.
Лъчите я докосват
с вечерна хладина.

Обичай ме с дъха й,
обичай ме сега,
докато светлината
сънува се в дъга.

Вълни от синя мента,
целувка в хладна нощ,
душите ни се сплитат
в сребристия разкош.

Тръгни с мен по безкрая
на лятната следа,
докато съм до тебе
единствена звезда.
 
=========  ===============

НОЩНО МОРЕ

Морето, лунно огледало,
блести в сияние сребристо.
Любовна нега разпиляло
люлее будните ни мисли.

А лунното лице ревниво
узрява като едър плод.
Крайбрежие, игра пенлива
и луда обич за живот.

И само боговете знаят
защо играем си на влюбени.
Не искам с тебе да гадаем,
а от любов да сме погубени!

========  =========  ===========
 
ЖРЕБИЙ

Пред морето който коленичи,
се прибира с пясъчни нозе.
В тиха вечер чезне в дом обичан,
с бризов вятър нежно заразен.

В планината който коленичи,
с облаци от билки се завръща.
С дъхав чай, с усмивка на момиче,
го посреща бащината къща.

Не отричам скромния си жребий
да се гмуркам в лайка разцъфтяла.
Мене някой ме е сложил тук
и с полето аз съм се венчала.


========  ============  ===========

ЕСЕННИ ЩУРЦИ

Свирете, есенни щурци,
тази нощ е лунно-звездна.
Пръснете топлота от звуци
в студената ми сънна бездна.

Да засънувам светъл сън,
блаженство в мене да се ражда
и мигове да залудуват
с предутринна любов и жажда.

Прозорецът ми е отворен,
но скоро зима ще почука.
Свирете, есенни щурци,
преди да е запял капчука.


===========  =======  =========

 
ОСЪДЕН

Не осъждай вече осъдения,
достатъчно е наказан.
Накъдето погледне, несбъднато...
И непосилна омраза.

Вие се бездушният път,
през чест и достойнство погазени.
Като топчета лед се топят
надеждите, скътани в пазвите.

От злото, нестигнато с камък,
светът оглуша, онемя...
Осъден, човекът е малък,
но Бог е на тази земя!


=============  ============  =====
   

МОЛИТВА ЗА РОДИНАТА

Където е Родината,
там ще бъде и сърцето.

Екатерина Мошелова, България

В утрото събуждам се молитвена
и превръщам себе си във храм.
С думи прости ще се моля искрено
да Те има в този свят голям.

В шепите си жадно да събирам
светлите звезди на вяра свята.
Българското в мен да не умира
с теб да съм честита и богата.

Но защо безродници те дебнат
и не искат да те гледат цяла?
Боже мой! Продават Те на дребно!
Аз без Теб и час не бих живяла!

*  *  *

МОЛИТВА О РОДИНЕ 

Автор литературного перевода
О. Шаховская (Пономарева)

http://www.stihi.ru/2012/03/27/2073

 

Где родина, там и сердце.

 

Утро пробуждаю я молитвой,

храмом светлым, божьим становлюсь.

И простыми искренними мыслями

я со Вседержителем делюсь.

 

С жадностью я шёпот собираю,

звёзды слов, где вера вечна, свята.

Родина, в душе не умирай,

лишь с тобою счАстлива, богата.

 

Отчего тебя не берегут?

Не заботятся – плохие дети!

Боже! За копейки продают!

Без тебя не выжить мне на свете!

 
========  =============

==========  ==========  =============


ТИ И АЗ

Екатерина Мошелова, България

Ти си Някой
и имаш всичко,
каквото поискаш:
бряг на морето,
връх в планината,
яхта и самолет,
земя на Луната...
И бодигард
да те пази.

Аз съм Никоя
и нямам нищо,
защото не искам
брегът на морето
да изгаря ходилата ми,
върхът в планината
да ме замеря с камъни.
Примряла от страх,
да потъвам на яхта
или да летя на самолет –
дърво без корен.
Земя ми трябва тук,
колкото да ме покрие.
А бодигардът
е излишен!

*  *  *

ТЫ И Я

(перевод П.Голубкова)
    
Ты никто, а имеешь всё то, что захочешь:
Берег моря, и прелести горных высот,
Яхта личная, свой у тебя самолет,
Твой участок уже на Луне тебя ждет,
А охранник тебя защитит днем и ночью.
 
Я никто, но и нет ничего у меня,
Не хочу я ни пляжа морского,
Не влечет меня к горным отрогам,
И о яхтах я мненья плохого.
Мне земля нужна – здесь, и немного,
Лишь хватило б засыпать меня, хороня.
 
А охрана – она не нужна мне ни дня!

*  *  *

Ты и я

Екатерина Козырева
   
Перевод с болгарского

Вы, кто
имеет всё,
всё, что хотите:
морское побережье,
горный пик,
яхты и самолеты
земли на Луне ...
И телохранителя,
чтобы защищать вас.

Я никто,
и не имею ничего,
Я не хочу искать
ни берега моря,
где остались мои следы,
ни вершины горы
с летящими камнями,
Что замираешь от страха;
ни тонуть на яхте,
или летать на самолете -
Дереве без корней.
У меня есть земля здесь,
чтобы покрыть меня.
А телохранитель
излишек!
============  ====== =========


КЪДЕ Е СЛЪНЦЕТО?

Екатерина Мошелова, България

Лежим полуголи и пясъчни.
Внезапни мокри целувки,
със соления вкус на морето,
издават дръзките влюбени...
Свободно място няма.
Една мравка, горката,
се лута насам-натам
и се пита
това ли заслужава?
А тези чадъри,
огромни поникнали гъби?
Под тях ще играем
на криеница със слънцето.
Но небесното светило го няма.
Очакваме да го видим
някъде там, над нас.
Няма го и синьото чисто небе.
Има облаци, безгрижни облаци
и грачещи до възбог гларуси.
Само вълните гъделичкат ходилата,
да ни е весело.
А слънцето, къде е слънцето?

==============  ======== ============

ОСЪДЕН

Екатерина Мошелова, България

Не осъждай вече осъдения,
достатъчно е наказан.
Накъдето погледне, несбъднато...
И непосилна омраза.

Криволи бездушният път,
през чест и достойнство погазени.
Като топчета лед се топят
надеждите, скътани в пазвите.

От злото, нестигнато с камък,
светът оглуша, онемя...
Осъден, човекът е малък,
но Бог е на тази земя!

===========  ==========  ===============

ПИСМО ДО ОТВЪДНОТО

Екатерина Мошелова, България

Не съжалявайте,че отпътувахте.
Превозът ви до Космоса безплатен е,
а тази, дългосрочната екскурзия
осигурява ви живот безданъчен.

Навярно там пари не са ви нужни
и всеки състрадание намира.
Животът ви щастлив е помежду ви,
а ние тук наливаме се с бира.

Добрувайте си горе, вий божествени.
Не се чудете, че сме още тук.
На Земята е съвсем естествено
всеки с разум да живей напук !

*  *  *

ПИСЬМО УШЕДШИМ

вольный перевод П.Голубкова

Не сожалейте о своем отсутствии.
Дорога в космос ведь для Вас бесплатна,
А эта долгосрочная экскурсия
Вам обеспечит быт весьма приятный.
 
Наверно, там ни деньги не нужны Вам,
Ни сострадание какое-то от нас.
Живете себе вечно и счастливо,
А мы здесь, чтобы пиво пить за Вас.
 
Вы в благости живете там божественной.
Не чудите, как мы здесь, земляки.
Ну, на Земле это вполне естественно,
Что всякий разум - жизни вопреки!


========  ======== ================

Екатерина Мошелова, България


Отивайте без мене на море...

Не искам крехки сили да премеря

с красавиците, тръгнали на плажа,

очите мъжки с огън да накажат,

блестящи като нимфи млечнобели,

излезли от морето ненадейно.

Не искам да се чувствам неудобно

с някаква си женска неспособност.

Медузата.захвърлена на пясъка,

лежи съвсем безпомощна и няма.

Аз няма да съм легнала до нея,

а ще вървя безпесенна към кея

и ще се взирам, галеща морето,

че там е двойницата моя взета,

защото там на младостта са дните,

завинаги заляти от вълните.

 ***

Дословный перевод Бахмутова Виталия

под редакцией Ольги Мальцевой-Арзиани


Уезжайте без меня на море...

Не желаю я свои слабые силы тратить на то,

чтобы сравнивать себя

С красавицами, которые отправились на пляж,

Мужские глаза чтоб наказать огнём,

Блестящие как молочно-белые нимфы,

Вышедшие из моря неожиданно.

Я не хочу чувствовать себя неловко

Из-за какой-то своей женской неспособности.

Медуза, выброшенная на песок,

Лежит совсем беспомощно и немо.

Я не лягу рядом с ней,

А я пойду беспесенно (молча, не напевая радостно) к набережной

И буду всматриваться,

Ласково гладя рукой море,

Потому что там - моя двойняшка,

Потому что там молодости моей  дни,

Навсегда смытые волнами...

*  *  *

ЕКАТЕРИНА МОШЕЛОВА
***

Отивайте без мене на море...

Не искам крехки сили да премеря

с красавиците, тръгнали на плажа,

очите мъжки с огън да накажат,

блестящи като нимфи млечнобели,

излезли от морето ненадейно.

Не искам да се чувствам неудобно

с някаква си женска неспособност.

Медузата.захвърлена на пясъка,

лежи съвсем безпомощна и няма.

Аз няма да съм легнала до нея,

а ще вървя безпесенна към кея

и ще се взирам, галеща морето,

че там е двойницата моя взета,

защото там на младостта са дните,

завинаги заляти от вълните.

 

***

Дословный перевод Бахмутова Виталия

под редакцией Ольги Мальцевой-Арзиани


Уезжайте без меня на море...

Не желаю я свои слабые силы тратить на то,

чтобы сравнивать себя

С красавицами, которые отправились на пляж,

Мужские глаза чтоб наказать огнём,

Блестящие как молочно-белые нимфы,

Вышедшие из моря неожиданно.

Я не хочу чувствовать себя неловко

Из-за какой-то своей женской неспособности.

Медуза, выброшенная на песок,

Лежит совсем беспомощно и немо.

Я не лягу рядом с ней,

А я пойду беспесенно (молча, не напевая радостно) к набережной

И буду всматриваться,

Ласково гладя рукой море,

Потому что там - моя двойняшка,

Потому что там молодости моей  дни,

Навсегда смытые волнами...

ЕКАТЕРИНА МОШЕЛОВА.
Перевод с помощью подстрочника
ПЕТРА ГОЛУБКОВА

Нет, к морю – без меня идите, братцы:
Уже не трачу сил, чтоб состязаться
С нимфами теми, что на пляже - не скучают,
Всех мужиков - огнями взглядов облучают…

Молочно-белые, словно морская пена -
Прелестны эти нимфы, обалденны!..
Неловко будет с ними мне тягаться:
Не те уже способности, признаться…

Медузой же, заброшенной волнами,
Беспомощно лежать пред мужиками
Без всякого движения, и молча –
Моя душа, пока еще, не хочет…

По набережной лучше прогуляюсь,
Издалека хоть к морю приласкаюсь,
И словно встречусь с молодости днями,
Что смыты неустанными волнами…

================ ======== ==========================================  ==================  ========================

ВЛЮБЕНИ

За кой ли път

се влюбваме, разлюбваме?

За кой ли път

с почуда се оглеждаме

и търсим

неоткритото на другия,

потънало във делника

и празника.

Приготвяме очите

и ръцете си,

сърцето си човешко

за отдаденост

и вярваме

на полета на птиците,

защото ний

сме техните следовници.

От нежността ни,

думите изричани,

са най-безценните

 за нас владетели.

За кой ли път

отново ги откриваме

с възторжената радост,

че сме влюбени !

=================  ==================  ===============

ЕКАТЕРИНА МОШЕЛОВА

ПИСМО ДО ОТВЪДНОТО

Не съжалявайте,че отпътувахте.
Превозът ви до Космоса безплатен е,
а тази, дългосрочната екскурзия
осигурява ви живот безданъчен.
 
Навярно там пари не са ви нужни
и всеки състрадание намира.
Животът ви щастлив е помежду ви,
а ние тук наливаме се с бира.
 
Добрувайте си горе, вий божествени.
Не се чудете, че сме още тук.
На Земята е съвсем естествено
всеки с разум да живей напук !

*   *   *

ПИСЬМО УШЕДШИМ

вольный перевод П.Голубкова

Не сожалейте о своем отсутствии.
Дорога в космос ведь для Вас бесплатна,
А эта долгосрочная экскурсия
Вам обеспечит быт весьма приятный.
 
Наверно, там ни деньги не нужны Вам,
Ни сострадание какое-то от нас.
Живете себе вечно и счастливо,
А мы здесь, чтобы пиво пить за Вас.
 
Вы в благости живете там божественной.
Не чудите, как мы здесь, земляки.
Ну, на Земле это вполне естественно,
Что всякий разум - жизни вопреки!

===================================================

Екатерина Мошелова, България

СЛЪНЦЕТО?

Лежим полуголи и пясъчни.
Внезапни мокри целувки,
със соления вкус на морето,
издават дръзките влюбени...
Свободно място няма.
Една мравка, горката,
се лута насам-натам
и се пита
това ли заслужава?
А тези чадъри,
огромни поникнали гъби?
Под тях ще играем
на криеница със слънцето.
Но небесното светило го няма.
Очакваме да го видим
някъде там, над нас.
Няма го и синьото чисто небе.
Има облаци, безгрижни облаци
и грачещи до възбог гларуси.
Само вълните гъделичкат ходилата,
да ни е весело.
А слънцето, къде е слънцето?

*  *  *

Где Солнце?

(авторизированный перевод
с болгарского Марины Бориной-Малхасян) 

Лежим на песке, неодеты…
Внезапно целует нас мокро
Любителей влаги и света.
Соленое дерзкое море,
Свободного места не видно,
Один муравей бродит бедный.
Того ль мы хотели? Обидно.
Нет Солнца, останемся бледны.
Грибочки – зонты, вы в порядке?
Поникли, теплом не согреты.
Мы с Солнцем играли бы в прятки
Но, жаль, нет  небесного света!
И ждем, что он где-то над нами
На небе появится чистом.
Пока же закрыт облаками
Лоскут голубой, нелучистый.
Лишь плещет о ноги водица
Волнами морского колодца.
Давайте друзья, веселиться.
А Солнце…. Ну, где же ты, Солнце?!

========================  ==========================

 

Екатерина Мошелова е родена в гр. Ямбол. По професия е библиотекар. Член е на Дружеството на писателите в гр. Ямбол и на Съюза на независимите български писатели – гр. София.
Включена е в енциклопедията „Кой кой е в българската култура”.
Авторката е позната на читателите с поезията си за деца и възрастни. Издала е книгите:
„Катерушка” – стихове за деца, 1992 г.
„Есенни щурци” - поезия, 1993 г.
„Политнали глухарчета” - поезия, 1995 г.
„Шегите на Слънчо” - приказки, 1997 г.
„Немирни чадърчета” - стихове за деца, 1999 г.
„Моят свят” - поезия, 2002 г.
„Звънливи ручейчета”- стихове за деца, 2004 г.”.
“Знамение в бяло” – поезия, 2008 г.
“Светулки забавалки за дечица малки” - 2008 г.
“Залез с цвят на роза” – поезия, 2010 г.
„ 99 хайку”

19.04.2011 г.

====================  ==========================  =================================

ПРИГЛАШАЕМ ПОЭТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ. ЗНАНИЕ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ
"БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ"
http://www.stihi.ru/2013/03/29/6707

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНКУРСУ МОЖНО НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1.Любовь к Болгарии.
(она есть у каждого русского...
Мы освобождали эту православную страну от пятивекового
османского ига, мы проливали свою кровь на святой
болгарской земле. Мы пишем на кириллице, названной так в
честь братьев Кирилла и Мефодия, создателей азбуки...24 мая
мы празднуем День Памяти Кирилла и Мефодия, в Москве стоит
изумительный памятник святым братьям...Две православные
страны, Россия и Болгария, страны-сёстры...)

2.Понимание болгарского языка.
(не обязательное условие)
Если Вы не владеете болгарским языком,
то на моей страничке найдите МОИ переводы
нескольких болгарских авторов. На страничках номинантов конкурса Вы можете найти переводы с болгарского, которые дадут Вам представление о творчестве современных болгарских поэтов. Почитайте, ощутите красоту братского славянского языка.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу,
постарайтесь просто настроить себя благожелательно...
В храмах Вы слышите молитвы на церковнославянском языке,
и понимаете...Так и с болгарским языком произойдёт,
Вы научитесь его понимать душой и сердцем.

3.Желание подарить русскому читателю
стихи болгарских поэтов,
подчеркнув при этом свою
яркую индивидуальность.

4.Желание открыть для себя Болгарию
с новой стороны, познакомиться с творчеством
современных болгарских поэтов, полистать
многовековую историю балканской державы.


Вы можете
воспользоваться
помощником переводчика:
http://translate.google.com/#
http://mrtranslate.ru/translate/bulgarian-russian.html
http://slovo.rila.ru/index.php?do_this=transr

Большой выбор словарей предлагается на сайте Бюро переводов Рила.
Адрес сайта: http://perevod.rila.ru
А список словарей на странице: http://perevod.rila.ru/dict.php


ВНИМАНИЮ НОВИЧКОВ:

ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО ДЕЛАТЬ СВОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ДОСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА, СДЕЛАННОГО ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ВАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТРИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДА ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
I, II и III МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
http://www.stihi.ru/2010/05/20/179
http://www.stihi.ru/2010/10/12/1711
http://www.stihi.ru/2010/12/01/8781


Рецензии
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.