Рецензия на «Таполi» (Сержук Сыс)

Спілавалі юнацтва
Між таполяу яно
Між асфату пянькі
мая прыкрасць
Разам з імі страчау
я раскат перуноу
Без іх з памяці
многае знікла
вось так я успрыняу настальгию аб юнацтве,таполях,бацькаушчыне....поспехау у творчасци!

Владимир Гайдук   10.10.2016 18:22     Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Сержук Сыс
Перейти к списку рецензий, написанных автором Владимир Гайдук
Перейти к списку рецензий по разделу за 06.10.2016