Юрек айтса

Юрек айтса - тынышынг мен болайым
Гьава алып оьпкелеринг толтурма.
Бир адамдай тынышыбызны алып,
Эки юрек сюювюне ёл бурма.

Юрек айтса - сюйкюмлю гёзлерингмен,
Бирче юмуп, даим бирче ачмагъа.
Къошулма къоймайгъан къысматны къоюп,
Дазусу ёкъ насиплеге къачмагъа.

Юрек айтса - къолунг къолдан айырмай,
Ругь береген инг де йылы аянгман.
Ол тюш буса, танг къатмасгъа къайырмай,
Даимликге сени булан уянман.

Юрек айтса - къуш къанатынг болайым,
Инсанда ёкъ, янгыз сенде болардай.
Бугъавлардан къутгъарылып биз учсакъ,
Къанатлы сюювден дюнья толардай.

Юрек айтса - юрегинг мен болайым,
Юрегингни гьар урувун сезейим.
Мени языкъ юрегим де сыйынып,
Бир талпынып бирче оьмюр гезейик.

Юрек айтса - сююв ёкъ талпынма, таман,
Яда тынса, сёйлеме тирелемен.
Шо гьислерим сесгендиртеген сайын,
Мен чи оьлюп, янгыдан тирилемен.


Рецензии