Donmuw cicek

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Yuwudu Nergiz gulyun, dondurma meni,
Bilmirem olyum, galim, oldyurme meni,
Yoxdur tagetim, gucum, dindirme meni,
Yarildi menim konlyum, incitme meni...
Kyor oldu menim gyozum, aglatma meni,
Yalan oldu her syozun, aldatma meni,
Bir daha gyulmez yuzum, gyuldurme meni,
Gunahkarsan sen ozyun, kusdyurme meni...
Sevgimiz artig syonub, yandirma meni,
Donmuw ciceye dyonub, sindirma meni,
Talehim cixti dyonuk, gaytarma meni,
Yureyim buz tek donub, axtarma meni...
P.S. Goyma ciceyin donsun, Sen isit onu,
Yawla gyozleri dolsun,
Sen ewit oonu,
Yureyi sende galib,
Sen gaytar onu,
Nergiz solub, saralib,
Sen axtar onu...


Рецензии