Ана тил!

Бир бутагъым,огъуз-тюркню къаныдыр.
Экинчиси,къыпчакъ тайпа тамурум.
Девюрлени чарлап гелген Ана тил!
Ана тилим,сенсен мени абурум!
               


Рецензии