673 Веруjеш у краj?

И сад ме чекаш,
И видиш ову муку,
Верујеш у крај?

7528/2020.

Пас бака Десанке из Врања
Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии