Бугюн от тюшген

Яшларыма яхшы тюшлер гёрюне.
Гележекде не буюргъан, билмеймен.
Авлетлерим балагьлардан сакъла деп.
Яратгъангъа дуа этип тилеймен.

Ял алмагъа заман гелди деп магъа.
Сыйлы тюшге умут этип ятгъанман
Юклегендей бойнума сав дюньяны.
Юхлап болмай,терен ойгъа батгъанман.

Халкъара гьаллагъа бугюн от тюшген.
Кюр Кавказны  дав къуршагъан янларын.
Яш оьрюмлер тутуп къолгъа тюбеклер.
Ерлер учун бере азиз жанларын.

Мунглу къарав,гёзъяш акъгъан гёзлери.
Титирете сан-санларын аламны.
Бек къоркъаман дав башлангъан тавушгъа
Йибермеге тюшежек деп баламны.


Рецензии