Аявлу атагъа

Аявлу, азиз атам,
Бизин къоюп тез гетдинг.
Шу уьч гюнлюк дюньяда,
Яшларынг етим этдинг.

Сёзлер етмей айтмагъа
Юрекдеги дертимни.
Къаламымны гючю ёкъ
Суратлама гертимни.

Савунгда къарай эдик
Сени ачыкъ гёзюнге.
Савунгда тынглай эдик
Сени йылы сёзюнге.

Гьар гюн гёзлерим излей
Бетингни ярыкъ нюрлю.
Дагъы бирев эшитмей
Насигьатларынг тюрлю.

Барыбыз тарланабыз,
Юреклени дерт япгъан.
Етимлер бозарабыз
Тёшегинге сен ятгъан.

Сен булай тез гетер деп
Турмай эдик бир заман.
Нетерсен, къысмат язгъан
Сенсиз яшама гьаман.

Аявлу, азиз атам,
Женнет оьзенлер агъа.
Женнетни тёрлеринде
Нюр янгур явсун сагъа.


Рецензии