Бизин аталар

Дав битсе де йыллар,оьзюн алалар.
Тек эсде къалажакъ,бизин аталар.
Тёшюн гюлле басып,азыкъ ашамай.
Бизин учун бугюн,олар яшамай.

Олар сюймеймеди,яшав къурмагъа?!
Аччы дав къойдуму,рагьат турмагъа.
Аналар йылады,къайгъы улутду.
Гёзьяшны санавун,къайыр къурутду.

Къара тюслю давну,сокъур гёзю ёкъ.
Къара тюслю давну,гёзю итти окъ.
Тёшлер ярып,минг гюллелер баталар.
Умутлар дагъы къурмады аталар.

Къучакъ яйып балаларын оьпмеди.
Тилевлери ерге дёнген кёпмеди?!
Яралары къангъа батып агъагъан.
Жавапсыз соравлар тёшге къагъагъан.

Яшавну маънасын,кёплер англамай.
Бир-бирёвню сатып,намус тангламай
Намусун сатмады,давда олар!
Сынташ гёзьяш тёксе,бизге не болар?


Рецензии