Атам булан Анама!

Юрегим  гюл бавдай,яшнай сююнчден.
Тёшюме о сыймай,дюнья да таргъа.
Гьар гюнюм байрамдай,уллу насипден.
Айдай атам-анам,янымда баргъа.

Сав-саламат сизин,гьаман гёрейим.
Узакъ оьмюр яшагъыз,сыйлы бойларда.
Даим яшлыгъыма,гене къайтаман.
Атам-анам болар,къумукъ тойларда.

Йыллар чалт агъа деп,оьзен агъымдай.
Гёзьяш тёгюлмесин,сизин гёзлерден.
Яшлыгъым битсе де ,бирде тоймасман.
Атам-анам айтгъан,балдай сёзлерден.

Минг баракаллалар,атам-анама!
Минг алгъышлар тилеп,тенглеп бёлейим.
Мени оьсдюрмеге,тёкген къыйынны.
Азиз атам-анам,нетип тёлейим?!


Рецензии