Барыгъызны къутлайман!

Гюн  сююнчлерин яя.
Гьазирлене гюл байлам.
Къатын къыз,аналагъа.
Етип гелди кюр байрам.

Сиз учун Ер юзюнде.
Ачылсын ала гюллер.
Ренкли гюлге ошата.
Сизин булангъы гюнлер.

Балдай татли сёзюгюз.
Гюн ярыкъдай яналар.
Барыгъызны къутлайман!
Къувансын бар аналар!


Рецензии