Ана юрек

Къарны аччы сувугъу
Къыш гелгенин билдире
Янгур герти ювугъум
Пашман ойлар сингдире

Ана даим гёрсе де
Авлетлеринден тоймас
Уьзсе авлет умутун
Юрекни янгур къоймас.

Боран борап йибере
Янгур къаргъа айлана
Ана яшырып биле
Яш намусгъа байлана

Ана юрек сав чакъы
Къарлар бузлар ирисин
Ана юрек бар чакъы
Анам азиз ирисим!


Рецензии