Сыйлы Ватан якълавчуланы гюню

Сыйлы  Ватан якълавчуланы гюню.
Амаллагъа къатты савлукъ,уьстюнлюк.
Гючю,къурчу,артсын эркъардашланы.
Айланасын къуршамасын кюстюнлюк.

Къумукъ тюзню эркин юзю,юреги.
Къумукъ миллет,ичиндеги тереги.
Къумукъ ата,айтгъан къатты сёзюдюр.
Къумукъ тюзню сакълайгъан бир оьзюдюр!


Рецензии