Музыка и ландшафт. Этюд. - укр

Музика і ландшафт. Етюд.

Музика без слів це тло – чи то для роздумів, чи то для танців.
В першому випадку вона має бути прив’язана до ландшафту.
Це й зрозуміло, адже роздуми спрямовані на пошуки правди,
а її не намацаєш у флейті чи скрипці дотиком губ чи пальців.
Правда живе там, де правлять моря і ріки, поля, долини і гори.
Її намацують покоління чередою невдалих і вдалих вчинків
мисливців, пастирів, орачів, текстів ньютонів, метерлінків,
які інколи потребують музики, вдивляючись в рідні простори.    

18.03.2020 

Подстрочник.

Музыка без слов это фон - или для раздумий, или для танцев.
В первом случае она должна быть привязана к ландшафту.
Это и понятно, ведь раздумья направлены на поиск правды,
а ее не нащупаешь в флейте или скрипке касанием губ или пальцев.
Правда живет там, где правят моря и реки, поля, долины и горы.
Ее нащупывают поколения чередой неуспешных и успешных поступков
охотников, пастырей, оратаев, текстов ньютонов, метерлинков,
которые иногда, вглядываясь в родные просторы, нуждаются в музыке.


Рецензии