От добра...

"От добра добра не ищут"
Все добро давно изъято.
И в кармане ветер свищет...
Накопленья? В виде мата...


Рецензии