I love Beautiful World

I love Beautiful World ...
I love it all World Cultural History ...
I want to share that joy with all friends ...
I wish everyone the best ...
Happiness is important to both the private and the community ...
These thoughts and feelings ...
Will I send back in the World ...
I send it as an endless letter ...
This should be in my paintings and epigrams ...

Я люблю Прекрасный Мир ...
Я люблю все это Всемирная история культуры ...
Я хочу поделиться этой радостью со всеми друзьями ...
Я желаю всем лучшего ...
Счастье важно как для частного, так и для сообщества ...
Эти мысли и чувства ...
Я отправлю обратно в Мир ...
Я посылаю это как бесконечное письмо ...
Это должно быть в моих картинах и эпиграммах ...

Jeg elsker Vakre Verden...
Jeg elsker det hele Verdens Kulturhistorien...
Jeg vil deles med den gleden med alle venner...
Jeg ;nsker lykke til alle...
Lykke er viktig b;de privat og samfunnet...
Disse tanker og f;lelser...
Vil jeg sende tilbake i Verden...
Jeg sender det som uendelig brev...
Dette skal ligge i mine malerier og epigrammer...

05.10.2019 Zoja Sperstad


Рецензии