Feelings of the Universe...

Feelings of the Universe...

God decides everything in parliament,
about the president and the election,
 if we can increase the culture of the people ...

The common people are annoyed by such ...
    who just wants to be an artist ...
    over those who like classical music ...
    those who understand great classical literature ...
They want everyone to be the same as them ...
All people are simple and big at the same time ...
If they want to create something important for society…

Бог решает все в парламенте,
о президенте и выборах,
если нам удастся повысить культуру людей ...

Простые люди раздражены такими ...
    кто просто хочет быть художником ...
    над теми, кто любит классическую музыку ...
    те, кто понимает великую классическую литературу ...
Они хотят, чтобы все были такими же, как они ...

Все люди простые и большие одновременно ...
Если они хотят создать что-то важное для общества


Gud bestemmer alt b;de ved parlament,
om president og om valget,
hvis vi greier ; ;ke folkets kultur...
De vanlige menneskene irriterer seg over slike ...
   som bare vil bli kunstner ...
   over de som liker klassisk musikk ...
   de som forst;r stor klassisk litteratur ...
De vil at alle skal v;re de samme som dem ...

Alle mennesker er enkle og store p; samme tid...
Hvis de vil skape noe viktig for samfunnet...28.09.2019 Zoja Sperstad


Рецензии