ТА АМ!!!

ДА АР!!!(Ь)... ГЪРЯ ДУ ЩЕ ГО!!!(ТА)...                (АТ Ь)

   -  МУ ЗЫ КА!!!... ТА АМ!!!... -                (АМ - МА)

ША АХ МА ТЫ Ыы!!!...

   -  ОО КЕ АН!!!... -                (МА АТЬ)

ОО ЧИ Ии!!!... ОТ КЪРО ОЙ!!!...

   -  Ии... СЪ МО ОТ РИ Ии!!!... -

МИ ИР!!!...

   -  Ии... РИ ИМ!!!... Уу ВИ Ии ДИ ИШЬ!!!...

   -  ВЪ... ДА Аа ЛИ Ии!!!... -

МА АТ!!!... РИ ЦА Аа!!!...

   -  ОО ЗЕ РО ОО!!!... ТА АМ!!!... -

ЕН ЕР ГИ ИЯ!!!...                (РО ОО)

   -  ЗЕ МЕ ЕЛЬ!!!...                (ЗЕ)

   -  ОО КЕ АН!!!... -                (ОО)

      АН

ША АХ!!!... МА Аа!!!... ТЫ Ыы!!!... НА АМ!!!...

   -  ПЪРО ОС ТО ОО!!!... ИГ РА Аа!!!... -

МА АГ ИЯ!!!...

   -  МА Аа!!!... ГИ Ии!!!!... Яя!!!...

   -  ДО ОО!!!... УТ РА Аа!!!... -

ДА Аа!!!... ГА АМ МА!!!...                (ОО УК)

   -  Ии... ТУ УТ!!!... Ии иИ... ТА АМ!!!...-

ОО КЕ ЕЙ!!!...                (ОК)

   -  ДО ОО МА Аа!!!... КО ОД!!!...              (КО О Д О ОК)

   -  ПО ОО!!!... СЪ ЛО!!!... ГА АМ!!!... ПО ОО!!!... СЪ ЛО ГА АМ!!!... -

      АМ

      P.S

      УК - УК АЗ -  ПО ОС ЛА Аа НИ ИЕ

      ОО - ЛУ ЧЕ ЕНИ ИЕ(О)... БО ОО ГА ВО ВЪСЕ  МЕ ЕР НО ООСЬ ТИ

      ОО УК =  ГА АМ МА -  БУ УК ВИ ЦА - НА ЧА Аа ЛО  НА ЧА АЛ

      


Рецензии