МА Аа!!! МА Аа!!!

АА!!!...

   -  СИ ИМ ВО ОЛ!!!... НА ЧА Аа ЛА!!!... -

Аа...  ОО О Н О ОО!!!...

   -  ФО ОР МА!!!... АЛЬ НО ОО!!!....

   -  КЪРУ ГО ОМ!!!... -                (МА)

ВЪСЁ Ёё!!!...

   -  ВЪРА ЩА Аа ЕТ СЯ Яя!!!...                (ПИ Ии)

   -  ПО ОО!!!... СЪ ПИ Ии!!!... РА Аа!!!... ЛИ Ии!!!... -             (ПА)

Ии... СЪВИ Ии ТО ОК!!!...                (АМ МА)

   -  ФЪРА АК!!!... АЛЬ!!!... НО ОО!!!...                (ГА АМ МА)

   -  ВО ОО!!!... ВЪСЁ ЁМ!!!...-                (ГА АМ)

ВЪ... КА АЖ ДО ОЙ!!!... ТО ОЧ КЕ Ее!!!...             (МЕ ЕС ТО ОО)

   -  МЫ ЫС ЛИ Ии!!!(М)... ОТ ЦА Аа!!!(А)... -                (МА)

ЦЕ ЕЛЬ!!!...

   -  ДЪРЕ Ее ВО ОО!!!... ЖИ ИЗ НИ Ии!!!... -                (ПА ПА)

ЦЪВЕ Ее ТО ОК!!!... ЖЕ Ее!!!...                (МА АГ ИЯ)

   -  МА Аа!!!... МА Аа!!!... -                (МА МА)

      МА

ДА Аа!!!...                (ДА)

   -  ДО ОМ!!!...  ОТ!!!(W)... ОТ ЦА Аа!!!... -

АБ СО ЛЮ Юю ТЕ ЕН!!!(А)... ПО КО ОЙ!!!(П)...                (ПА)

   -  БЕ ЕЗ!!!... КО ОН ЦА Аа!!!... -                (аА А П А Аа)

Аа... СЪВЕ ЕТ!!!...                (РА Аа)

   -  ПЪРО БУ УЖ ДА Аа ЕТ!!!... МА АТЬ!!!... -             (аА А М А Аа)

Ии... ТЬ МА Аа!!!...                (МА А Т А АМ)

   -  НА ЧИ НА Аа ЕТ!!!... РО ОО!!!... ЖА АТЬ!!!... -        (МА Аа)

ТА КО ВА Аа!!!...

   -  ВО ОО ЛЯ Яя!!!... ОТ ЦА Аа!!!... -

Ии... ТА АК!!!...

   -  БЕ ЕЗ!!!... КО ОН ЦА Аа!!!... -

      АА

Аа... ВЪНЕ ЕШ НЕ Ее!!!...

   -  ПЪРО ОС ТО ОО!!!... ЯЙ ЦО ОО!!!... -

ТО ОР!!!... НЕ ВИ ДИ ИМ!!!...

   -  ТО ОЛЬ КО ОО!!!... ЖИ ИЗ НИ Ии!!!...

   -  КО ОЛЬ ЦО ОО!!!... -

      ОО
 

               


Рецензии