560 Висине недодирне

Искрице

ноћ уцаклила
ех, висине, висине
ви недодирне

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии