558 Песма о теби

Искрице

ти оде, оде
песмарица остаде
песма о теби

Фотографија: Мирослав Б. Душанић


Рецензии