Д. С. Ч. 1136 И без конца...

                ...  вестников  конца.
                А.А.Б.
"И  без  конца,  и  без  конца
в  предчувствьи,  видимо,  конца
встречаю вестников  конца...
Чумных  глашатаев  конца...
С  того  и  этого  конца
не  видно  края  и  конца...
И  до  кончины,  до  конца
уж  не  найти  концу  конца...
Мир  мутят  вестники  конца
до  дней  -  конца,  до  дней  -  конца..."
                С-к,  1973


Рецензии