16 унав-2019 5. от а...

от А
до Я
от ЗА
на ЗЕ
и НЕТ
на ДА
за  ДА
и  НЕТ
и  ПОХ
и  НАХ
на Who
is who
а  0
на  0
с  0
= 0


Рецензии