16 унав-2019 3. зе...

ЗЕ
НЕ АБО
АБО
НЕ ЗЕ
А ПО
И ТАМ
И ТУТ
ВЕЗДЕ
И КАК
ДО КАК
НЕ ЧТО
НИ ТО
И  ЗЕ
В  ПО  ЗЕ
НА  ЗЕ
ПО ПО


Рецензии