Виш, ву шавкы вин спрошвае,

Дэ коб ныц ны вонело!

Схоронылы б вытэ мынэ
Дэ-ныбудь ву садковы,
Еслі sасце мое мынэ
Шэ кого-то поsолКать. –

Сдеся ты ны таво, мо, Хек,
Вопрошаіш в Яновцы!
Ілі шо гэто за момэнт?
Шо, вvэ батюшко став ф шызовні? –

А! так батюшка піп ныек?
Він святыj vэ у господа,
Шо сутьбоё распоряvевсь п,
Бы тоj стовп уvо. –

От я вашім от нашіх впек б!
Ну, чого прыстаёш гондычкы?!
Я v быvу, моvэ, вvраты хлебц,
У прыхоvых ва цырк отнятыj. –

Ну, да мэнэ добылы v уvэ
Педагогы прышкольные.
Ты чаво, мол, тут нашых студентк
Вечерком да в галошыкы.

От я но і уздрогваю взь:
Боvэ міj! Шо за соплікы!..
Похоронять vывого v мні.
А вонее колхозам в7 б.

///ну, вот так по’нялы б?
Га! Ха-ха! Язычок в Русь!
А говорать жэ нэхрысці,
Шо хахлы всі но нэлюді.
І ву Горках, і в Чэрваны.

...курам на сміх твое смішочкы!
Гэто ж шчесце - жыты в Яновы,
Дэ обкурвае півзавод бесь


Рецензии