Вот вона ваша робота

: Всэ б но палылы святынь

Пасха крадёцца в шпаковню.
Ібо монах наш но спыть ш.
А ны всё робыть ля Козок,
Шоб оно jім стало ліпш.

Дэ v хто помоvэ свёкровцы.
Всі повмыралы Рачкы.
А на внучков маjтэ розум:
Всі но шукаj козлякы.

Вот міj дідочок і гоныть
Гонды картоплі v собі вv.
Всё запускаjіця в вёсцы!
І но цвытуть шэ дулькы.

Выjшов я гондычкы в полэ:
Оj, ек vэ сіно скосыв ш!
Ну, чырыз пень но колоду
Здуvаjім шося j в дворі.

А чырыз гэ всэ маркотьте
Дмухалкы j ландышы ввысь!
Ну, да оно каj порога
Да каль дровітні, дывы.

Моvня v зачехнуты в городі,
Еслі поvыты з ныділь:
Чедять vэ всё бызголовы –
Пывом заліць фсех карціць!

Красять скамеjкы пынькы.
Навытькы шэ j кол больніц.
Дусту ш замало впырлы
Дома, но красячы піч.

Ек vэ спастіся дэ гондэ?
Га, вашу сучку дыры?
О, да воскрэснув vэ хтося!
Бач, Нотыр Дам аv спалыв.

V гэто Жэ.
С паскыё вас, Vабынет!


Рецензии