Як доехати нам до Янова ж

Ведзь щэ дощык прам ізь відра

Глава парламента нам докла2е вж:
Ждімо лівня j пролэj послеjзавтр!
А ву нас гонды ныц нымае ж щэ.
Бо но з ночы ж,  хо, хмара наjшла.

Да, бажаjімо выjты j навытькы j
Позвоноты онь до j Пытра.
Ну, коб-шоб главнокомандуjшым
Шэ остався на рокыj с 5.

Жабына в ямучцы яблучко мяла дэсь.
Ну, а Васічка ж шов но так.
А ны вжарыты всеку заразыну,
Шо встае всэ супроть рожна.

Так шо шансав ув нас замала ж, бач,
Кабы рабу хохлушку сцапк
Да j нахохлыты всіх татарав там,
Дэ но j вчэкують влады гарн.

Мы поjіхалы вш тута прамо-ткы
Гонды во о до j самых Якш.
Шоб оно тамка вjісты маку зя.
Ах, вы кузькы моjі товарк!

На галеры вуж хто-та влазыть, жах.
Вы дывітэся трохы тамк!
Ну, от трампыj прышла фш бумажынка,
Шо і Крым гэто щас Хахляньдь.

Ну, а мы j ны пырыжываjімо ж
За можлывосці всекых паньсьтв.
Відіш лі, мы жэ мышы в сашмыj но,
Шоб шэ j відзець ціві ад братк.

Хто нам сала такы умажэць ф хлебц,
Еслі-калі ты сам балвань.
От чого і повыбыралы негр
Добру хевру сь правіцеляв.

Наша жабская щасная граматка
Ось яка ща разлапіста!
Ну, і гэта ж пак незаменяема.
А мы j алхавіт ось вам інакш!

Жэ будэ Фэшка-лацініца (V).
А Щука рачча хаj Матк Зухра зь (S).
Бо давно мы так пішэма:
Як радзісты ф Савецкаj Арм.

Ы не наравіца тожэ Мняв!
Замынылы б на шося такv.
Мы жэ всё-такі іс прыбалт,
Как гаворыць яцьвяг Шыляль.

Ну, пока прывыкаj до нас,
Мыла наша, vытомырка,
Да j волыняночка.
Нет міграцыjі v в савк.

...ну, от хто гэто? Гном? Жабрак?
Бо малюнок ны наш


Рецензии
ПРИ всём уважении.
(пытался переводить на
русский с украинского Леся УКРАИНКУ
в 80-х гг. прошлого века! - но
не смог - в Ялте!!).
НО на УКРАИНСКОМ языке
Я не в силах читать
Ваши дивные СТИХИ.
С Уважением,

И всех БЛАГ Вам!

Евгений Снежин   23.04.2019 20:56     Заявить о нарушении
Із СнежНого Барса
Всхотелі Кота бы?
А на діалектах нікак і ныдэ фш?

Васыль Брыль-Кобзар   07.05.2019 18:39   Заявить о нарушении