Хто 2 плюс 5 ны можэ счэсьць,

Поjмэ ж свіj рідныj герб:
Небтун ловэць ёршэj? Хе-хе!

Пока мы тут ходылы в ліс,
В кормушку нашу хтось заліз!
А гэто, мусытькы, j ны жыд,
Шо ва в Свабодн Русі зь.

От пак мы мочымо вжэ всіх!
Ну, шо нам гондэ пукнуть в зібр:
Мы смо3м аж каналыj 3 ж,
Шо jдуть од украіньць.

І на тобі: Владімір снік.
Куды ш Зылэпусы на пнів.
На стадіоновы ж ны вышк,
Дэ снаjпыр влад сыдыть.

А я вот взев поjів кіш-міш
І шэ j капусткы цілыj кіш.
І на ноч выкынув, ох, смітьть!
Ну, всекы хваjны смі.

Мы быз політіків бо ныц
Тут во j нывідаjім са j Грім,
Шо взьмэ j да j вымостыть ва в цыфр,
Хто дэ j кому буців.

Возьмэм Зылэньськых огурців.
Так, ну, пырэдны букв якы:
ВыЗэ Гантін кудыся дыч.
А гэ ны j дьві кульбачкы бычч
Да на Шыстым Путі.

Мы бачылы такых ядкых:
Сымэновіч ны був ж з Вовків.
І в скількы ж пак зыjшов на ігл.
Ага. Высоцк ны впыр.

Так хто ж ящэ родывсь раніj?
Ны 25-j комік Шывк.
Куды ж щэ Сівка Бурка вміj
Носыты пасажыр?

Возьмы хоть 2 і 5 собі
Да взваж: которыj выбЕ з місьць.
Ведь сам собі то враг чы ні?
О! Твэрдыj прам горіх!

Луна ж Меркурыя ны ззісьць,
Бы j Кету, то біш 7к.
І потому-то Водохліб
Король ля всіх хахлів!

Но гэтка уж Эпоха в ліск:
Усэ зодмэ, шо на шосі.
І там ны выростуть корчі j,
Ны то шо с пар бырізк.

Мы ны розграбым Украін!
Мы так но шось саедзінім з.
Да, эт прыjшов глобальныj дрын.
І вжэ впычэ плынців.

Ну, враз наступыть мір,
Оно шагны 7к вныз.
Но гэ судьба вуж всіх русын:
Служыты но ля німць.

...ну, от: шо хочэ кішк?


Рецензии