СЪВЕ ЕТ - СИ ИМ ВО ЛО ОВ!!!

ДА АР!!!(Ь)... ДО ОО МА!!!...                (ОД Ь)

   -  Ии иИ - ГО ОС ПО ОДЬ!!!... СЪКА Аа - ЗА АЛ!!!... -

Ии... ЗА АЛ!!!...  ВЪ... ДУ ШЕ Ее!!!(КА Аа)...

   -  ОТ КЪРЫ ЫЛ СЯ Яя!!!...

   -  ПО ОО - НА АС ЛЕ ЕД СЪ ТЪВУ Уу!!!... -

СО ОО - Ее ДИ НЕ ЕНИ ИЕ!!!...                (ОО О С О ОО)

   -  Ии... ГО ОО ЛО ОС!!!... -  ЗА АЗ ВУ Уу ЧА АЛ!!!... -

СИ ИМ - СИ ИМ!!!...

   -  ОТ - КЪ РО ОЙ - СЯ Яя!!!... -

СЪВЕ ЕТ!!!... СИ ИМ ВО ЛО ОВ!!!...

   -  ИЗ - ДЕ ЕТ СЪ ТЪВА Аа!!!... -

      ВА 


Рецензии