ПЪРО ОО - РЕ ЕЗЬ!!!

ДА АР!!!(Ь)... ЗЕ ЕМ ЛИ Ии!!!(ЕЗ - ЗЕ)...                (ЕЗ Ь)

   -  ЭН ЭР ГИЯ!!!(ЕР - РЕ)...                (РЕ)

   -  ПЪРО ОО -  РЕ ЕЗЬ!!!... -

Ии... СЪВЕ ЕТ!!!...

   -  РЕ Ее ЖЕ ЕТ!!!... - ГЪЛА АЗ!!!... -

НО ОО!!!...

   -  ВЕ Ее ДЕ ЕНЬ Ее!!!...                (СЪВЕ)

   -  ДА Аа - Ёё ТЪ!!!...                (ЕТ)

   -  ДЪРЕ Ее ВО ОО - ЖИ ИЗ НИ Ии!!!...                (ЕЛЬ)

   -  Ии иИ... ПО ОО ИС КЪ!!!... -                (ЩЕ)

НА Аа - ЗЕ ЕМ ЛЯ ЯХ!!!...

   -  ПО ОО ИС КЪ!!!...  -                (ЩЕ ЕЛЬ)

ПО ОО ЛЁ ЁТ!!!...

   -  ВЪ - НЕ Ее БЕ СА АХ!!!... -

      АХ

   


Рецензии