А века проходють мимо

Нашых ось попэй

Ах, богіня Немезіда!
В чём же, в чём же мы повінны,
Еслі во глотае Лідка
Кажон дэнь таблетк.
Человек же завшы выпЕ
Шо хатіте іль ны j віныj?
Да j ны ззісць ны сала з діжкы
С чысночком да с хрень.

Мы учора выjшов гындэ
Да j поjіхалы ж в Одрыжын.
А ны стрэтів стаю стычых
Добрынькых студент.
От і оказалось ліпш нам
Враз рукамы розвысті всэ.
Бо ж С3лец вам шо, каліка?
Да j уфбыф жабэj ш.

Колы есця мал гордынькы
Да шэ j гнев ны спыхнэ спічко,
То вш спокоjно розЯсныш в7,
Шо хотів ты дэ.
Ну, j ты ж праведнік товді вжэ-с 
Да і прамо-ткы святыj вэсь.
А ны хцев бы п уф шызы щэ
Да полічыць нерв?

Не, віновныjі богы в немц,
Шо напалы на Вкраjіну
І вуж бЕцьця батько с сыном:
Кров кыпыть жэ в чэрть.

Кішка j тая лізэ нідэ,
Коль высна оно нахлынэ.
Ну, а страсці нашы завжды
Гэткы ш бы j в звірэj.
Не хатіма ш удавольсфіj
Да побільш да на потом шоб
Шэ залізты в Раччы кроватк,
А затым і до, го, Львэj!

Так шо Біг одын: Прычына,
Шо выдэ до Следствіj дывных.
Шо посіяв, друг, збыры jды,
А ны піп тобе збырэ.

І законы Кармы світлы:
Камня кынув – лоб дыржы свіj.
А то о: я влізу к Свынкам
Да j порву всю шэрсць.

То дывыся хоть дэ фільмы:
Сіта j Рама ходять jісты
До Ланкешы дэсь но ж в Іньдіjц.
А воjна ны jдэ ны в нэтр.
Бо Добро ведь победімэ.
Чы, мо, Злу фш конэць?

...ну, вот хто гэто, скажы мне:
Турок іль сасед?
Шо ж ты бЕш Донецк?


Рецензии