Не вени ми моj невене Не вяни у меня моя календула

Аутор: Мирослав Б. Душанић
То исто, само мало друкчије: Веселинка Стојковић
Препеви са србског језика: Софија Измајлова


Мирослав Б. Душанић
Не вени ми мој невене

свјетлост сунца за тебе сам крао
оком сјајним те залијевао
не вени ми мој невене

пред иконом за тебе се молио
тобом цвјетним се поносио
не вени ми мој невене

свјетлост јеси мени даривао
ноћи дане са мном проводио
миро здрав ми мој мирославе

драгом Богу молитве си слао
да би у мом цвијету уживао
миро здрав ми мој мирославе

само једно ти си превидио
у туђину ти ме пресадио
миро здрав ми мој мирославе

те ти венем због силног очаја
жељан миро мога родног крајa
миро здрав ми мој мирославе

ал се надам миро ја се надам
доброј киши сунцу јарком
миро здрав ми мој мирославе


Веселинка Стојковић
Не вени ми мој невене

свјетлост сунца за тебе сам крао
оком сјајним те залијевао
не вени ми мој невене

пред иконом за тебе се молио
тобом цвјетним се поносио
не вени ми мој невене

свјетлост јеси мени даривао
ноћи дане са мном проводио
миро здрав ми мој мирославе

драгом Богу молитве си слао
да би у мом цвијету уживао
миро здрав ми мој мирославе

само једно ти си превидио
у туђину ти ме пресадио
миро здрав ми мој мирославе

те ти венем због силног очаја
жељан миро мога родног крајa
миро здрав ми мој мирославе

ал се надам миро ја се надам
доброј киши сунцу јарком
миро здрав ми мој мирославеПрепеви са србског језика: Софија Измајлова
http://www.stihi.ru/2019/03/23/186

Отчего увяла моя календула
              М. Душанич

Свет солнечный я для тебя крал
Слезами своими тебя поливал
Отчего увяла ты моя календула

Перед иконой о тебе молил
Цветением был горд твоим
Отчего увяла ты моя календула

Свет чистый мне ты дарил
Дни и ночи со мной проводил
Миро несчастье болан мирослав

Дорогому Богу молитву воздавал
В цветении моём ты выживал
Миро несчастье болан мирослав

Только одно ты упустил
На чужбину меня пересадил
Миро несчастье болан мирослав

И увяла я от большого отчаяния
Оставив Родину желанную свою
Миро несчастье болан мирослав
----------


Не вяни у меня моя календула
    Веселинка Стойкович

Свет солнечный я для тебя крал
Сиянием влажных глаз тебя я поливал
Не вяни у меня моя календула

Перед иконой о тебе молил
Цветением был горд твоим
Не вяни у меня моя календула

Свет чистый мне ты дарил
Дни и ночи со мной проводил
Миро здрав у меня мой мирослав

Дорогому Богу молитву воздавал
В цветении моём ты выживал
Миро здрав у меня мой мирослав

Только одно ты упустил
На чужбину меня пересадил
Миро здрав у меня мой мирослав

И ты увял из-за большого отчаяния
Миро желанье моего родного края
Миро здрав у меня мой мирослав

Надейся миро ... я надеюсь
Добрым дождям солнцу яркому
Миро здрав у меня мой мирослав


Фотографија: Софија Измајлова


http://www.stihi.ru/2017/11/08/1168


Рецензии