ЛЕЧУ

"SANKI BIR YUXU"...
(Автор Я -NARGIZ К. Перевод песни Анастасии  Поло - "ЛЕЧУ"...).
                1.
Еzabli uzun yollar,
yenе azdirir mеni,
Qеlbimdеki gussе, qеm,
yenе yandirir mеni,
Yolumu kеssе bulud,
onu kecib gеlеrеm,
Yuzumu sеnе tutub,
gush tеk ushub gеlеrеm.
       NЕGARЕt:
Ucdum,....
Goylеrе ucdum,
Sanki bir yuxu,
sеninlе gorushdum.
Isit, gucagla meni,
Eshit qеlbimi,
Vе ozunle apar mеni,
Gollarinda apar mеni...
                2.
Kеsh ki bu shirin royе,
Gozеl gercеk olaydi,
Catib sеnin gеlbine,
hеr аzana dolaydim,
Gеzdiyim bu yollarda,
sеni gorе bilеydim,
Isinib gucaginda,
Urеyinе girеydim...
NЕGARАT : (tеkrar).
                3.
Gunеsh tеk ishiq sactin,
Esq alovu oyatdin,
Yarali qеlbimе
sеn umid yeri saldin.
Xеyallarina dalib,
Urеyinе yol tapib,
Belеcе sеninlе
Yenе koyе uchaydim...
         NЕGARАT:
Yenе mеn uchdum,
Goylеrе uchdum,
Sanki bir yuxu,
Sеninlе gorushdum,
Isit, gucagla mеni,
Xеstе qеlbimi,
Vе ozunlе apar mеni,
Gollarinda apar mеni,
Apar mеni....
Наргиз Курбанова


Рецензии