ОТ!!! КЪРО ОО!!! ВЕ ЕНИ ИЕ!!!

СЪВЯ ЯЗЬ!!!... СЪ  БО ОО ГО ОМ!!!...                (ИЕ)

   -  ОБ РА АЗ!!!...                (ЕНИ)

   -  Ии... ВЕ Ее  ДЕ ЕНЬ Ее!!!... -                (ВЕ)

Ии... ЕН ЕР ГИИ!!!(РО ОО)... КО ОН!!!... ЦЕ ЕН ТЪРА АТ!!!(КЪ)...        (КЪРО ОО)

   -  ОТ!!!(W)... ОТ ЦА Аа!!!... -                (ОТ)

ТА АК!!!...

   -  ПЪРИ Ии ХО ОО ДИ ИТ!!!... КЪ  НА АМ!!!...

   -  ОТ!!!... КЪРО ОО!!!... ВЕ ЕНИ ИЕ!!!... -

ПО ОО!!!... ВЕ Ее РЕ!!!...  ТЪВО ОО!!!... ЕЙ!!!...

   -  ВО ОЗ!!!... ДА Аа ЁТ СЯ Яя!!!... -

      ЯЯ


Рецензии