Назначай жа оно свидань

Дэ на восьмэе март.
Дэ выровка тут вам


Былі женщіны в нас нежнеjшіе!
Да мы бездарі: всюды лезема ж,
Где ліш толька Коровы Лешева.
Вот те j веревка на шеjман.

В марте ж 8 – чісло наjлепшее!
Шо вы хочытэ – бесконечность жэ!
А за jім ны стоjіть Сатурн,
Тоj, шо вріжэ вжэ шкурк.

От поjду ж, думав, до Анюткы я!
Да j, мо, будымо врезвать булочкы.
Бо, ек выдывывсь на конференцыjі,
Комсомолочка то чудесная.

Ну, j, ага, взев жэ я j букетыка.
На КамАЗі всекда жа есця всэ.
Бы j іj розум ны деревенскіj міj:
Эх, да шо там тоj цвет!..

І заходю до поросеточок –
А там свыночка ны ш ташкентская.
І влыбаеца: оj, так Анечкы
Нет пока а ныдэ!

Да j ты рімня сыба дюjмовочцы:
То ж такая вуж гоноровынька!
Ну, шоб канты но на штанах
Да іj вэсь генарал!

А я вот, мол, проста хозяюшка:
Прысядаj но да влупым чарочку.
І чаво там тобі стеснятц!
Мы ж знакомы с вчірась.

А потом уш і день рошденія
Ва у Девы ты ш влад отметіш яксь.
Да j на своj прыглашаj Паука,
Гэту Валічку здатн.

Бо колы хто пысав наверное
Ва у мэ3ках всэ святэнькые.
От тобі і жынысь на матыры.
Хулі ж гондэ С3льцам!

Всэ совмесціца! J дырка j пэнзыль твоj!
Ну, а шо там: цыганка стрэцілась?
Горэ! Горэ в тыбэ, кавалер!..
Да я но засмыевсь.

Бо ж день свадьбы-т быда чы в бешаных
Взять поjті да j наріжнык на трэтёго.
Ну, а ты, жынышок, сыды –
Первыj вальс бо ны твіj!

І пошло пасля і поехало!
Бачым-відім, кого запреглы в моль.
От ідэмо в2ём в ДэКа.
А Павутынка од Васьк!

Ну, куда бо ля нам до штаніков,
Шо ужо полежаль на валянках.
Так шо, колі ты но тіп Барс,
Бык тобі рогыj дасць!

Помытаj 8-j Март!
Гэ ж свобода вжэ в пань.

Эх, а Анічка, та армяночка,
Дэсь ісчэзла назавш!

...ну, катора вам Тёлачка нравіца?
Ась? Моя пацанва!..
Вжэ ж 8-j клас!


Рецензии