Уу РО ОК!!!

ДА Аа!!!...

   -  НА Аа -  МА АР ШЕ Ее!!!... ДУ ША Аа!!!... -

Ии... ЖИ Ии ЗЪ НЬ!!!... - ТЪВО Яя!!!...

   -  МА АР ШЪ -  БЪРО СО ОК!!!... -

ТЫ Ыы!!!... - ЗЪДЕ ЕСЬ!!!...

   -  Уу ЖЕ Ее - РА АНЬ ШЕ Ее!!!...  - БЫ Ыы ВА АЛ!!... -

НО ОО!!!...

   -  НЕ Ее - ВЪСЁ Ёё!!!... - УС ПЕ ЕЛ!!!...

   -  НЕ Ее - ВЪСЁ Ёё!!!...  - СЪ МО ОГ!!!... -

ТА АК!!!... ИС ПО ОЛ НИ Ии!!!...

   -  ИС ПО ОЛ НИ Ии!!!... СЕ ЕЙ - ЧА Аа СЪ!!!... -

СЪВО ОЙ!!!... - Уу РО ОК!!!...

   -  ТО ОО - БО ОО ГА!!!... -  НА КА АЗ!!!... -

      АЗ

    


Рецензии