ПО ОО!!! СЪВЯ Яя ЩЕ ЕНИ ИЕ!!!

Аа... Ии ВА АШ КА Аа!!!... ТО ОО!!!...

   -  НА Аа!!!... ЛО ПА Аа ТЕ Ее!!!... СИ Ии ДИ ИТ!!!... -

БА Аа БА Аа!!!... Яя ГА Аа!!!...

   -  КО ОЛ ДУ Уу ЕТ!!!... -

Ии... Ее ГО ОО!!!... ВЪ  ПЕ ЕЧЬ!!!...

   -  СА Аа ДИ ИТ!!!... -

ДА Аа!!!...

   -  ТА Аа КО ОВ!!!...

   -  ДЪРЕ ЕВ НИ ИЙ!!!... ОБ РЯ ЯД!!!... -

Ии... Ии ВА АН!!!...

   -  ВЫ Ыы ХО ОО ДИ ИТ!!!... ИЗ!!!... ЖА Аа РА Аа!!!... -

МО ЛО ОД ЦО ОМ!!!...

   -  ПЪРЯ Яя МО ОО!!!... ВЪ  СА АД!!!... СА Аа ДЪ!!!... -

БА АНЬ КА Аа!!!... ПО ТО ОМ!!!...

   -  Ии... СЪ ТО ОЛ!!!... -

ПО ОО!!!... СЪВЯ Яя ЩЕ ЕНИ ИЕ!!!...

   -  НА Аа!!!... ПЪРЕ ЕС ТО ОЛ!!!... -

      ОЛ

БО ГА ТЫ ЫРЬ!!!... ТО ОО!!!...

   -  НЕ Ее!!!... ЗЪВА Аа НИ Ии Ее!!!...

   -  Аа... ПЪРИ Ии ЗЪВА Аа НИ ИЕ!!!... -

ОП РА АВ ДА Аа ЕШЬ!!!... Ее ГО ОО!!!...

   -  Ии... ТЫ Ыы!!!... БО ГА ТЫ ЫРЬ!!!... -

Ии... БУ Уу ДЕ ЕШЬ!!!...

   -  НЕ ЕС ТИ Ии!!!... БО ОО ГА Аа!!!... ВЪ СЕ ЕР ДЪЦЕ Ее!!!... -

НА Аа!!!... КО ОО НЕ Ее!!!...

   -  ГО ОЙ!!!... Ее СИ Ии!!!...

   -  Ии... ВЪ... ШИ ИРЬ!!!... ВЪ... ШИ Ии РЬ!!!... -

      ИРЬ


Рецензии